summary

關於 BAKER TILLY A&C

Baker Tilly A&C

審計諮詢有限公司 A&C - Baker Tilly A&C是國際審計小組的正式成員 Baker Tilly International, 全球八大審計集團之一,總部設在英國.

成立於1992年,在國內主要經濟中心設有辦事處和分支機構 Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City, Hanoi, Nha Trang and Can Tho.

查看更多
intro
intro

服务

Baker Tilly A&C很榮幸為您帶來聲譽和優質的服務。

培訓部門

業務研討會

專題培訓

在企業培訓

tasbar

新闻

bo-tai-chinh-danh-thue-tai-san-gop-phan-giam-gia-nha-dat

19

04,2018

市場信息

nhung-cong-viec-lien-quan-den-thue-can-lam-truoc-khi-nghi-le-30-4

19

04,2018

市場信息

baker-tilly-a-c-dua-he-thong-nhan-dien-thuong-hieu-moi-vao-su-dung

A&C訊息

5/04/2018

le-tong-ket-va-dem-lien-hoan-nam-2017

A&C訊息

2017年的總結儀式和尾牙會

29/12/2017

ngay-hoi-hien-mau

團體、社會活動

A&C 2017年獻血日

26/12/2017

chuoi-hoat-dong-chao-mung-ngay-20-10-tai-van-phong-cong-ty-va-cac-chi-nhanh

A&C訊息

6/11/2017

user

總公司

02 Truong Son, 縣 Tan Binh, 城市 Ho Chi Minh

user

辦公室 Ha Noi

40 Giang Vo, 區 Dong Da, 城市 Ha Noi

user

芽莊辦事處

包 STH 06A.01 糖 13, KĐT Le Hong Phong II, 病房 Phuoc Hai, 城市 Nha Trang, Khanh Hoa

user

辦公室 Can Tho

l5-13 Vo Nguyen Giap, 區 Cai Rang, 市 Can Tho

goBack