Nhân sự

A&C có đội ngũ hơn 400 nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo trong nước và ở nhiều quốc gia khác nhau, trong đó:
 
 • 25% đã được Bộ Tài chính cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên, Chứng chỉ Thẩm định viên về giá.

 • 10% có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục thuế cấp.

 • 10% có bằng cấp Quốc tế về Kế toán và sau đại học, trong đó có ít nhất 10 người đã đạt và đang theo học chứng chỉ Kiểm toán Quốc tế (ACCA, CPA Australia, Hawaii University, Swinburne University, Economic University,...).

 • 95% có bằng Kỹ sư, Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật và Cử nhân ngoại ngữ thuộc các chuyên ngành khác nhau.

 • Đội ngũ nhân viên A&C được đào tạo và nâng cao kiến thức không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác nhau như Anh, Pháp, Nga, Bỉ, Hà Lan, Hong kong, Singapore, Úc, Mỹ,....
 
Chất lượng dịch vụ, đạo đức nghề nghiệp và uy tín Công ty là những tiêu chuẩn hàng đầu mà mọi nhân viên của A&C luôn luôn tuân thủ.
 
A&C hiểu biết thấu đáo về đất nước, con người và Luật pháp Việt Nam và có khả năng phối hợp với các cơ quan quản lý của Nhà nước Việt Nam để giải quyết hiệu quả nhu cầu về dịch vụ của khách hàng.
 
 
Ban Tổng Giám đốc 
 
 
Ông VÕ HÙNG TIẾN
Chủ tịch Hội đồng thành viên

Tổng Giám đốc Công ty

Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0083/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 5 năm 1999
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0083-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013

CPA Australia số 9575868 do Hiệp hội Kế toán công chứng Australia cấp ngày 13 tháng 7 năm 2009   
 
Trình độ học vấn 
 
 • Thạc sĩ kế toán Quốc tế - Swinburne University of Technology - Australia
 • Cử nhân Kinh tế
 • Cử nhân Luật
 • Cao cấp Lý luận chính trị
Tham gia Tổ chức nghề nghiệp
 • Ủy viên Ban chấp hành Hội Kế toán Việt Nam (VAA) nhiệm kỳ 2008 - 2014
 • Phó chủ tịch phụ trách phía nam Hiệp hội KTV hành nghề Việt Nam nhiệm kỳ 2011 - 2015
 • Hội viên Hiệp hội kế toán công chứng Australia
Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán từ năm 1983.
 • Là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên của Việt Nam.
 • Trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu và giảng dạy về kế toán và kiểm toán tại các trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Đại học Ngân hàng Tp.HCM, Đại học Luật Tp.HCM, các trung tâm đào tạo, các Doanh nghiệp Nhà nước, các Tổ chức và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam...
 • Đã từng tham gia các chuyến nghiên cứu và làm việc về kế toán và kiểm toán ở nước ngoài; trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống các Chuẩn mực kế toán, các Chuẩn mực kiểm toán được áp dụng tại Việt Nam.
 • Có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các Tổ chức chuyên môn quốc tế.
 • Với nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính - kế toán, đã trực tiếp tham gia tổ chức quản lý công tác kiểm toán, tư vấn về tài chính, kế toán và thuế cho các Doanh nghiệp Nhà nước, các công ty cổ phần, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,... thuộc mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, và các Dự án do các Tổ chức nước ngoài tài trợ.
Ông NGUYỄN MINH TRÍ
Ủy viên Ban thường trực Hội đồng thành viên
Phó Tổng Giám đốc Công ty


Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0089/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 5 năm 1999
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0089-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế số 2010000343 do Tổng cục thuế cấp ngày 16 tháng 3 năm 2010
 
Trình độ học vấn 
 
 • Thạc sĩ Kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế
 • Cử nhân Luật
Tham gia Tổ chức nghề nghiệp
 • Ủy viên Ban chấp hành Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) nhiệm kỳ 2008 - 2013
 • Hội viên Hội Kế toán Việt Nam (VAA)
 • Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, tư vấn và kiểm toán từ năm 1987.
 • Là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên của Việt Nam.
 • Trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu và giảng dạy về kế toán và kiểm toán tại các trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Đại học Ngân hàng Tp.HCM, Đại học Luật Tp.HCM, các trung tâm đào tạo, các Doanh nghiệp Nhà nước, các Tổ chức và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam...
 • Đã từng tham gia các chuyến nghiên cứu và làm việc về kế toán và kiểm toán ở nước ngoài; trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống các Chuẩn mực kế toán, các Chuẩn mực kiểm toán được áp dụng tại Việt Nam.
 • Có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các Tổ chức chuyên môn quốc tế.
 • Với nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính - kế toán, đã trực tiếp tham gia tổ chức quản lý công tác kiểm toán, tư vấn về tài chính, kế toán và thuế cho các Doanh nghiệp Nhà nước, các công ty cổ phần, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,... thuộc mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, và các Dự án do các Tổ chức nước ngoài tài trợ.
Ông LÊ MINH TÀI
Ủy viên Ban thường trực Hội đồng thành viên
Phó Tổng Giám đốc Công ty
Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Tư vấn Đồng Khởi

Chứng chỉ Kiểm toán viên số  Đ.0084/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 5 năm 1999
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0084-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế số 2010000242 do Tổng cục thuế cấp ngày 16 tháng 3 năm 2010
 
Trình độ học vấn
 
 • Thạc sĩ Kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế
 • Cử nhân Luật
Tham gia Tổ chức nghề nghiệp
 • Hội viên Hội Kế toán Việt Nam (VAA)
 • Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
 • Hội viên Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)
Kinh nghiệm làm việc 
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán từ năm 1980.
 • Là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên của Việt Nam.
 • Trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu và giảng dạy về kế toán và kiểm toán tại các trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Đại học Ngân hàng Tp.HCM, Đại học Luật Tp.HCM, các trung tâm đào tạo, các Doanh nghiệp Nhà nước, các Tổ chức và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam...
 • Đã từng tham gia các chuyến nghiên cứu và làm việc về kế toán và kiểm toán ở nước ngoài; trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống các Chuẩn mực kế toán, các Chuẩn mực kiểm toán được áp dụng tại Việt Nam.
 • Có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các Tổ chức chuyên môn quốc tế.
 • Với nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính - kế toán, đã trực tiếp tham gia tổ chức quản lý công tác kiểm toán, tư vấn về tài chính, kế toán và thuế cho các Doanh nghiệp Nhà nước, các công ty cổ phần, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,... thuộc mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, và các Dự án do các Tổ chức nước ngoài tài trợ.  
 
Ông NGUYỄN CHÍ DŨNG
Ủy viên Ban thường trực Hội đồng thành viên
Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0100/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 5 năm 1999
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0100-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013

Chứng chỉ ACCA số 00849174 do Hiệp hội Kế toán công chứng Anh cấp tháng 12 năm 2002
 
Trình độ học vấn 
 
 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Hawaii - Mỹ
 • Thạc sĩ Kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế
 • Cử nhân Luật
Tham gia Tổ chức nghề nghiệp
 • Hội viên Hội Kế toán Việt Nam (VAA)
 • Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
 • Hội viên Hội Kế toán công chứng Anh (ACCA)
Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán từ năm 1992.
 • Là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên của Việt Nam.
 • Trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu và giảng dạy về kế toán và kiểm toán tại các trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Đại học Ngân hàng Tp.HCM, Đại học Luật Tp.HCM, các trung tâm đào tạo, các Doanh nghiệp Nhà nước, các Tổ chức và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam... 
 • Đã từng tham gia các chuyến nghiên cứu và làm việc về kế toán và kiểm toán ở nước ngoài; trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống các Chuẩn mực kế toán, các Chuẩn mực kiểm toán được áp dụng tại Việt Nam.
 • Có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các Tổ chức chuyên môn quốc tế.
 • Với nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính - kế toán, đã trực tiếp tham gia tổ chức quản lý công tác kiểm toán, tư vấn về tài chính, kế toán và thuế cho các Doanh nghiệp Nhà nước, các công ty cổ phần, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,... thuộc mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, và các Dự án do các Tổ chức nước ngoài tài trợ.
 
Ông LÝ QUỐC TRUNG
Ủy viên Ban thường trực Hội đồng thành viên
Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0099/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 5 năm 1999
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0099-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 
Trình độ học vấn
 
 • Thạc sĩ Kinh tế
 • Cử nhân Kinh tế
 • Cử nhân Luật
Tham gia Tổ chức nghề nghiệp
 • Hội viên Hội Kế toán Việt Nam (VAA)
 • Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
   
Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán từ năm 1994.
 • Là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên của Việt Nam.
 • Đã từng tham gia các chuyến nghiên cứu và làm việc về kế toán và kiểm toán ở nước ngoài; trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống các Chuẩn mực kế toán, các Chuẩn mực kiểm toán được áp dụng tại Việt Nam.
 • Có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các Tổ chức chuyên môn quốc tế.
 • Với nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính - kế toán, đã trực tiếp tham gia tổ chức quản lý công tác kiểm toán, tư vấn về tài chính, kế toán và thuế cho các Doanh nghiệp Nhà nước, các công ty cổ phần, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,... thuộc mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, và các Dự án do các Tổ chức nước ngoài tài trợ.
 
Ông BÙI VĂN KHÁ
Ủy viên Ban thường trực Hội đồng thành viên
Trưởng Ban kiểm soát
Phó Tổng Giám đốc Công ty
Giám đốc Công ty TNHH quản lý và đầu tư bất động sản Việt

Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0085/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 5 năm 1999
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0085-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 
Trình độ học vấn
 
 • Cử nhân Kinh tế
 • Cử nhân Luật
Tham gia Tổ chức nghề nghiệp
 • Hội viên Hội Kế toán Việt Nam (VAA)
 • Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
 
Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán từ năm 1986.
 • Là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên của Việt Nam.
 • Đã từng tham gia các chuyến nghiên cứu và làm việc về kế toán và kiểm toán ở nước ngoài; trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống các Chuẩn mực kế toán, các Chuẩn mực kiểm toán được áp dụng tại Việt Nam.
 • Có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các Tổ chức chuyên môn quốc tế.
 • Với nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính - kế toán, đã trực tiếp tham gia tổ chức quản lý công tác kiểm toán, tư vấn về tài chính, kế toán và thuế cho các Doanh nghiệp Nhà nước, các công ty cổ phần, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,... thuộc mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, và các Dự án do các Tổ chức nước ngoài tài trợ.  
 
Ông NGUYỄN VĂN KIÊN
Ủy viên Ban thường trực Hội đồng thành viên
Phó Tổng Giám đốc Công ty
Giám đốc Chi nhánh tại Nha Trang

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0192/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 5 năm 1999
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0192-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 
Trình độ học vấn
 
 • Cử nhân Kinh tế
 • Đang theo học chương trình ACCA.
Tham gia Tổ chức nghề nghiệp
 • Hội viên Hội Kế toán Việt Nam (VAA)
 • Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
 
Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán từ năm 1994.
 • Tổ chức, điều hành và trực tiếp tham gia công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho hàng trăm doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ phần, các tổ chức và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,...
 • Tổ chức và điều hành công tác kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp, kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư cho hàng trăm dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.
 • Tổ chức và điều hành công tác tư vấn, cung cấp dịch vụ kế toán và quản lý tài chính cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực (sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ khách sạn,...)
 • Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán và quản trị doanh nghiệp.
Ông NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
Ủy viên Ban thường trực Hội đồng thành viên
Phó Tổng Giám đốc Công ty
Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0368/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 22 tháng 5 năm 2000
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0368-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 
Chứng chỉ Thẩm định viên về giá số VIII13.749 do Bộ Tài chính cấp ngày 10 tháng 12 năm 2013
 
Trình độ học vấn
 • Cử nhân Kinh tế
Tham gia Tổ chức nghề nghiệp
 • Hội viên Hội Kế toán Việt Nam (VAA)
 • Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán từ năm 2005 .
 • Tổ chức, điều hành và trực tiếp tham gia công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho hàng trăm doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ phần, các tổ chức và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,...
 • Tổ chức và điều hành công tác kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp, kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư cho hàng trăm dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.
 • Tổ chức và điều hành công tác tư vấn, cung cấp dịch vụ kế toán và quản lý tài chính cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực (sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ khách sạn,...)
 • Với nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính - kế toán, đã trực tiếp tham gia tổ chức quản lý công tác kiểm toán, tư vấn về tài chính, kế toán và thuế cho các Doanh nghiệp Nhà nước, các công ty cổ phần, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,... thuộc mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, và các Dự án do các Tổ chức nước ngoài tài trợ.

 

Ông NGUYỄN NGỌC THÀNH
Ủy viên Ban thường trực Hội đồng thành viên
Phó Tổng Giám đốc Công ty
 
 
Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1195/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 17 tháng 01 năm 2007
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1195-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 
 
 
Trình độ học vấn
 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
 • Cử nhân Quản trị kinh doanh
 • Cử nhân Kinh tế
Tham gia Tổ chức nghề nghiệp
 • Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán từ năm 2002.
 • Tổ chức, điều hành và trực tiếp tham gia công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho hàng trăm doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ phần, các tổ chức và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,...
 • Tổ chức và điều hành công tác kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp, kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư cho hàng trăm dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.
 • Tổ chức và điều hành công tác tư vấn, cung cấp dịch vụ kế toán và quản lý tài chính cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực (sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ khách sạn,...)
 • Với nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính - kế toán, đã trực tiếp tham gia tổ chức quản lý công tác kiểm toán, tư vấn về tài chính, kế toán và thuế cho các Doanh nghiệp Nhà nước, các công ty cổ phần, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,... thuộc mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, và các Dự án do các Tổ chức nước ngoài tài trợ.

 

Ông LÊ HỮU PHÚC
Ủy viên Ban thường trực Hội đồng thành viên
Phó Tổng Giám đốc Công ty

Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1236/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 17 tháng 01 năm 2007
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1236-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 05 tháng 8 năm 2013
 
Chứng chỉ Kỹ sư định giá hạng I số KSĐG-08.0053 do Sở Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 12 năm 2008
Chứng chỉ Thẩm định viên về giá số II05053 do Bộ Tài chính cấp ngày 13 tháng 1 năm 2009
 
 

Trình độ học vấn

 • Kỹ sư Điện kỹ thuật
 • Cử nhân Kinh tế
 • Cử nhân luật
Tham gia Tổ chức nghề nghiệp
 • Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và kiểm toán các dự án đầu tư từ năm 1985.
 • Đã từng tham gia các chuyến nghiên cứu và làm việc về kế toán và kiểm toán ở nước ngoài; trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống các Chuẩn mực kế toán, các Chuẩn mực kiểm toán được áp dụng tại Việt Nam.
 • Có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các Tổ chức chuyên môn quốc tế.
 • Với nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính - kế toán, đã trực tiếp tham gia tổ chức quản lý công tác kiểm toán xây dựng cơ bản, tư vấn về tài chính, kế toán và thuế cho các Doanh nghiệp Nhà nước, các công ty cổ phần, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,... thuộc mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, và các Dự án do các Tổ chức nước ngoài tài trợ.

 

Ban Giám đốc các Chi nhánh

 
 
 
 
Bà NGUYỄN THỊ TƯ
Thành viên Hội đồng thành viên
Thành viên Ban kiểm soát
Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

- Cử nhân Kinh tế
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0059/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 5 năm 1999
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0059-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
- Chứng chỉ Thẩm định viên về giá số VII11.682 do Bộ Tài chính cấp ngày 27 tháng 9 năm 2012
 

 

Ông PHẠM QUANG HUY
Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

- Cử nhân Kinh tế

- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1409/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 14 tháng 9 năm 2009
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1409-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 
 
Ông HOÀNG MINH HÙNG
Phó Giám đốc Chi nhánh Nha Trang

- Kỹ sư Xây dựng
 
- Chứng chỉ Thẩm định viên về giá số III06104 do Bộ Tài chính cấp ngày 30 tháng 5 năm 2006
 
Bà PHAN THỊ NGỌC TRÂM
Phó Giám đốc Chi nhánh Nha Trang
 
- Cử nhân Kinh tế
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0979/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 11 tháng 11 năm 2005
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0979-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 

 
Ông NGUYỄN HỮU DANH
Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ

- Cử nhân Kinh tế
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1242/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 17 tháng 01 năm 2007
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1242-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế số 2010000331 do Tổng cục thuế cấp ngày 16 tháng 3 năm 2010
 

 

Ông NGUYỄN QUỐC NGỮ
Phó Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ

- Cử nhân Kinh tế
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3089/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 14 tháng 8 năm 2014
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3089-2014-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 17 tháng 11 năm 2014

    
Lãnh đạo các đơn vị


Ông HỒ VĂN TÙNG
Giám đốc Kiểm toán (VP Công ty)

- Cử nhân Kinh tế
- Cử nhân Luật
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0092/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 5 năm 1999
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0092-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
- Chứng chỉ ACCA số 02224699 do Hiệp hội Kế toán công chứng Anh cấp tháng 4 năm 2000
 
Ông DƯƠNG HỒNG PHÚC
Giám đốc Kiểm toán (VP Công ty)

- Thạc sĩ kế toán Quốc tế - Swinburne University of Technology - Australia
- Cử nhân Kinh tế
- Cử nhân Luật
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0093/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 5 năm 1999
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0093-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế số 2010000132 do Tổng cục thuế cấp ngày 16 tháng 3 năm 2010
 
Ông VÕ THÀNH CÔNG
Giám đốc Kiểm toán (VP Công ty)

- Cử nhân Kinh tế
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1033/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 11 tháng 11 năm 2005
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1033-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 05 tháng 8 năm 2013
- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế số 2010000571 do Tổng cục thuế cấp ngày 16 tháng 3 năm 2010
 
Bà HOÀNG THỊ THU HƯƠNG
Chủ nhiệm cao cấp Kiểm toán (VP Công ty)

- Cử nhân Kinh tế
- Cử nhân Khoa học
- Cử nhân Luật
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0101/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 5 năm 1999
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0101-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế số 2010000215 do Tổng cục thuế cấp ngày 16 tháng 3 năm 2010
 
Bà HOÀNG THANH HẢI
Chủ nhiệm cao cấp Kiểm toán (VP Công ty)

- Cử nhân Kinh tế
- Cử nhân Luật
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0198/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 5 năm 1999
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0198-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
- Chứng chỉ ACCA số 0605379 do Hiệp hội Kế toán công chứng Anh cấp
 

 

Bà TRẦN THỊ THÙY QUYÊN
Chủ nhiệm cao cấp Kiểm toán (VP Công ty)

- Cử nhân Kinh tế
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1539/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 06 tháng 7 năm 2009
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1539-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 05 tháng 8 năm 2013
 
Ông NGUYỄN QUANG CHÂU
Chủ nhiệm Kiểm toán (VP Công ty)

- Cử nhân Kinh tế
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2607/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 23 tháng 4 năm 2013

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2607-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013

 

Bà ĐỖ THỊ MAI LOAN
Thành viên Hội đồng thành viên
Giám đốc Kiểm toán (VP Công ty)

- Thạc sĩ kế toán Quốc tế - Swinburne University of Technology - Australia
- Đang theo học CPA Australia
- Cử nhân Kinh tế
- Cử nhân Luật
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0090/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 5 năm 1999
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0090-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 
Ông PHAN VŨ CÔNG BÁ
Giám đốc Kiểm toán (VP Công ty)

- Thạc sĩ kế toán Quốc tế - Swinburne University of Technology - Australia
- Đang theo học CPA Australia
- Cử nhân Kinh tế
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0197/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 5 năm 1999
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0197-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế số 2010000496 do Tổng cục thuế cấp ngày 16 tháng 3 năm 2010
 
Bà NGUYỄN THỊ PHƯỚC TIÊN
Giám đốc Kiểm toán (VP Công ty)
 
- Thạc sĩ Kinh tế
- Cử nhân Kinh tế
- Đang theo học CPA Australia
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1199/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 17 tháng 01 năm 2007
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1199-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế số 2010000242 do Tổng cục thuế cấp ngày 16 tháng 3 năm 2010
 

 

Ông PHẠM HOA ĐĂNG
Chủ nhiệm cao cấp Kiểm toán (VP Công ty)

- Cử nhân Kinh tế
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0954/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 11 tháng 11 năm 2005
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0954-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013 
Bà NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH
Chủ nhiệm cao cấp Kiểm toán (VP Công ty)

- Cử nhân Kinh tế
- Cử nhân Luật
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0327/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 22 tháng 5 năm 2000
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0327-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 

 

Bà LÊ THỊ THU NGA
Chủ nhiệm Kiểm toán (VP Công ty)

- Cử nhân Kinh tế
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1182/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 17 tháng 01 năm 2007
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1182-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 

 

Ông HOÀNG THÁI VƯỢNG
Chủ nhiệm cao cấp Kiểm toán (VP Công ty)
 
- Cử nhân Kinh tế
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2129/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 30 tháng 12 năm 2011
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2129-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 
Bà NGUYỄN PHƯỚC HỒNG HẠNH
Chủ nhiệm Kiểm toán (VP Công ty)

- Thạc sĩ Kinh tế
- Cử nhân Kinh tế
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2058/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 21 tháng 6 năm 2011
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2058-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 
Ông LƯƠNG ANH VŨ
Chủ nhiệm Kiểm toán (VP Công ty)

- Cử nhân Kinh tế

- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1832/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 23 tháng 02 năm 2011
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1832-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 05 tháng 8 năm 2013
 

 

Bà TRẦN BẢO THANH
Chủ nhiệm Kiểm toán (VP Công ty)

- Cử nhân Kinh tế

- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3154/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 07 tháng 5 năm 2015
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3154-2015-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 27 tháng 10 năm 2015
 

 

Bà PHẠM MỸ TUYÊN
Chủ nhiệm Kiểm toán (VP Công ty)

- Cử nhân Kinh tế

- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3596/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 23 tháng 03 năm 2016
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3596-2016-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 28 tháng 10 năm 2016
 

 

Bà PHẠM HUỲNH ANH THƯ
Chủ nhiệm Kiểm toán (VP Công ty)

- Cử nhân Kinh tế

- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3537/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 23 tháng 03 năm 2016
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3537-2016-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 28 tháng 10 năm 2016
 
Bà DƯƠNG THỊ HỒNG HƯƠNG
Chủ nhiệm cao cấp Tư vấn (VP Công ty)
 
- Cử nhân Kinh tế
- Cử nhân Luật
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2095/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 30 tháng 12 năm 2011
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2095-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 

 

Ông NGUYỄN BẢO ANH
Chủ nhiệm Tư vấn (VP Công ty)
 
- Cử nhân Kinh tế
- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế số 2017003193 do Tổng cục Thuế cấp ngày 19 tháng 01 năm 2017
 

 
Ông PHAN NHƯ PHONG
Giám đốc Kiểm toán XDCB (VP Công ty)

- Kỹ sư Thủy lợi
- Cử nhân Kinh tế
 
- Chứng chỉ Kỹ sư định giá hạng I số KSĐG-08.0045 do Sở Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 12 năm 2008
- Chứng chỉ Thẩm định viên về giá số III06120 do Bộ Tài chính cấp ngày 13 tháng 1 năm 2009
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1818/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 23 tháng 02 năm 2011
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1818-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013

 

Ông BÙI NGỌC HẢI
Thành viên Hội đồng thành viên
Chủ nhiệm Kiểm toán XDCB (VP Công ty)
  
- Kỹ sư Xây dựng
- Cử nhân Kinh tế
- Cử nhân Cao đẳng Quản trị kinh doanh ngành Thẩm định giá
 
- Chứng chỉ Kỹ sư định giá hạng I số KSĐG-08.0052 do Sở Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 12 năm 2008
- Chứng chỉ Thẩm định viên về giá số III06097 do Bộ Tài chính cấp ngày 13 tháng 1 năm 2009
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2208/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 30 tháng 12 năm 2011
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2208-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 

 

Bà CAO THỊ NGUYỆT TRANG
Chủ nhiệm Kiểm toán XDCB (VP Công ty)

Kỹ sư Đường bộ
- Cử nhân Kinh tế
 
 
 

 

 

Bà BÙI THỊ TỈNH
Trưởng Bộ phận Thu ký - Phiên dịch (VP Công ty)
 
- Cử nhân Ngoại ngữ
- Cử nhân Kinh tế
 
 
 
 


 

Bà TRẦN PHẠM MAI ANH
Giám đốc Hành chính - Nhân sự (VP Công ty)

- Cử nhân Kinh tế
- Cử nhân Ngoại ngữ
 
Bà NGUYỄN THỊ THANH THỦY
Phó Phòng Hành chính - Nhân sự (VP Công ty)
 
- Cử nhân Ngoại ngữ
 
 
 
 
 

 
Bà LÊ THỊ THU HIỀN
Thành viên Hội đồng thành viên
Ban thường trực Hội đồng thành viên
Giám đốc Tài chính - kiêm Kế toán trưởng (VP Công ty)

- Cử nhân Kinh tế
- Cử nhân Luật
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0095/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 5 năm 1999
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0095-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 

 
Bà NGUYỄN HOÀNG YẾN
Thành viên Hội đồng thành viên
Phó Phòng Kế toán (VP Công ty)

- Cử nhân Kinh tế
- Cử nhân Luật
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0088/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 5 năm 1999
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0088-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 
 
 
Bà HOÀNG THỊ VIẾT
Thành viên Hội đồng thành viên
Giám đốc Kiểm toán (CN Hà Nội)

- Cử nhân Kinh tế

- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0374/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 22 tháng 5 năm 2000
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0374-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 

 
Ông LÊ VĂN KHOA
Giám đốc Kiểm toán (CN Hà Nội)

- Cử nhân Kinh tế

- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1794/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 05 tháng 7 năm 2010
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1794-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 

 

Ông TRẦN KIM ANH
Giám đốc Kiểm toán (CN Hà Nội)

- Cử nhân Kinh tế

- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1907/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 23 tháng 2 năm 2011
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1907-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013

 

Ông VŨ MINH KHÔI
Giám đốc Kiểm toán (CN Hà Nội)

- Cử nhân Kinh tế

- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2897/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 15 tháng 4 năm 2014
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2897-2014-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 17 tháng 11 năm 2014

 

Ông LÊ TRỌNG TOÀN
Chủ nhiệm Kiểm toán (CN Hà Nội)

- Cử nhân Kinh tế

- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2963/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 15 tháng 4 năm 2014
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2963-2015-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 27 tháng 10 năm 2015
 
 
Ông NGUYỄN VĂN SÂM
Thành viên Hội đồng thành viên
Giám đốc Kiểm toán XDCB (CN Hà Nội)

- Cử nhân Kinh tế
 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0447/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 09 tháng 01 năm 2001
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0447-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 

 
Ông NGUYỄN ANH TUẤN
Chủ nhiệm Kiểm toán XDCB (CN Hà Nội)

- Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
 
- Chứng chỉ Thẩm định viên về giá số II05062 do Bộ Tài chính cấp ngày 04 tháng 4 năm 2006

 
Bà PHẠM THỊ THANH BÌNH
Trưởng Phòng Quản Trị Tổng Hợp (CN Hà Nội)

- Cử nhân Quan hệ Quốc tế
 

 
Bà HOÀNG THỊ THU ĐÔNG
Phụ trách Bộ phận Kế toán (CN Hà Nội)

- Cử nhân Kinh tế
Bà HÀNG QUỲNH HẠNH
Giám đốc Bộ phận Tư vấn (CN Nha Trang)

- Cử nhân Kinh tế

- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0963/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 11 tháng 11 năm 2005
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0963-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
Bà NGUYỄN THỊ KIM HỒNG
Giám đốc Kiểm toán (CN Nha Trang)

- Cử nhân Kinh tế

- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0513/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 07 tháng 6 năm 2009
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0513-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013
 

 

Bà NGUYỄN THỊ BÉ GHÍ
Giám đốc Kiểm toán (CN Cần Thơ)

- Cử nhân Kinh tế

- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2646/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 23 tháng 4 năm 2013
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2646-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013

 

Bà NGUYỄN NGỌC QUYÊN
Chủ nhiệm Tư vấn (CN Cần Thơ)

- Cử nhân Kinh tế

- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2616/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 23 tháng 4 năm 2013
- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2646-2013-008-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 18 tháng 6 năm 2013

 
Công ty TNHH Thẩm Định & Tư Vấn Việt
 
Ông NGUYỄN QUỐC VIỆT TUẤN
Giám đốc
  
- Kỹ sư Xây dựng
- Cử nhân Kinh tế
 
- Chứng chỉ Kỹ sư định giá hạng II số KSĐG-08.0036 do Sở Xây Dựng TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 12 năm 2008
- Chứng chỉ Thẩm định viên về giá số IX14.1212 do Bộ Tài chính cấp ngày 20 tháng 01 năm 2015