Doing Business in Vietnam

KINH DOANH Ở VIỆT NAM
 
 
Lời nói đầu
 
Cuốn sách hướng dẫn này được soạn thảo bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Thành viên độc lập của Tổ chức kế toán, kiểm toán và tư vấn kinh doanh Quốc tế BAKER TILLY INTERNATIONAL. Sách này được thiết kế để cung cấp những thông tin về một số vấn đề quan trọng đến những đối tượng nào có dự định đầu tư hoặc kinh doanh ở Việt Nam.
 
Baker Tilly International là mạng lưới hệ thống các công ty kế toán, kiểm toán và tư vấn kinh doanh đứng thứ 8 trên thế giới tính trên tổng thu nhập của các công ty độc lập, và được đại diện bởi 150 công ty kiểm toán ở 120 quốc gia và hơn 25,000 nhân viên khắp thế giới. Các thành viên của Baker Tilly International đều là những công ty kế toán, kiểm toán và tư vấn kinh doanh độc lập chất lượng cao, cam kết đem lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng ở thị trường nội địa cũng như toàn thế giới.
 
Cuốn sách này là một trong bộ tài liệu về các quốc gia được biên soạn và áp dụng cho các khách hàng và nhân viên hành nghề tại các công ty thành viên của Baker Tilly International. Bản sao chép có thể được tải xuống từ website:
 
“Kinh doanh ở Việt Nam” được biên soạn nhằm cung cấp thông tin cho độc giả. Mặc dù có nhiều nỗ lực đảm bảo tính chính xác, nhưng những thông tin có trong hướng dẫn này có thể không được hoàn chỉnh và người tiếp nhận không nên thực hiện theo mà không có sự tư vấn về chuyên môn. Các vấn đề và số liệu đã trình bày trong hướng dẫn là chính xác tại thời điểm biên soạn.
 
Những tư vấn mang tính cập nhật và hỗ trợ chung về các vần đề kinh doanh có thể tìm thấy trong sách hướng dẫn này. Chi tiết liên hệ cũng được trình bày ở cuối sách.
 
Tháng 02 Năm 2012
 

Download