Sinh hoạt chuyên môn hàng tháng

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 4 NĂM 2011


Kính gửi
:      Quý khách hàng

Chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 4 năm 2011 do Công ty A&C tổ chức sẽ được tiếp tục thực hiện theo nội dung như sau :

 Thời gian         : Từ 8h30 –11h30 Thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2011

 Địa điểm           : Hội trường Lầu 7

 Nội dung sinh hoạt:

 1.      Thông báo và giới thiệu tóm tắt những Thông tin, Văn bản pháp luật mới ban hành trong
        tháng 3 & tháng 4 năm 2011.

 2.      Sinh hoạt chuyên đề :“Một số điểm lưu ý về thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân”.

       Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Trí – Phĩ Tổng Giám đốc A&C

Nhằm tạo điều kiện tổ chức buổi sinh hoạt chu đáo, đề nghị Quý vị vui lòng fax phiếu đăng ký tham dự cho chị Nguyễn Tú Linh – Phòng Quản trị tổng hợp số fax: 38.272.300 hoặc 38.272.298 và đem theo Thẻ Sinh hoạt chuyên môn khi đến dự.

Hân hạnh được đón tiếp.  

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn

_________________________________
Nguyễn Minh Trí - Phó Tổng Giám đốc