Phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán

Chương trình kế toán A&Csoft được thiết kế trên cơ sở tự động hóa các công việc của bộ phận quản lý tài chính kế toán, từ khâu nhập chứng từ đến xử lý dữ liệu và lập báo cáo, mỗi phần hành đều có kèm theo các hướng dẫn sử dụng chi tiết giúp bạn có thể dễ dàng nắm bắt cách thức sử dụng chương trình trong thời gian ngắn (từ 1 đến 3 ngày).

Xem thêm
goBack