Sinh hoạt chuyên môn tháng 5/2017

Công ty A&C đã cố gắng duy trì thường xuyên các chương trình sinh hoạt chuyên môn hàng tháng nhằm đáp ứng các nhu cầu cập nhật thông tin văn bản pháp luật và kịp thời giải đáp các vướng mắc của khách hàng.


Liên hệ

NGUYỄN NGỌC THÀNH

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tư vấn và Đào tạo

Tel: (84-28) 35.472.972 – ext:203

email

HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

Thư ký Đào tạo

Tel: (84-28) 35.472.972 – ext: 204

email
goBack