facebook zalo

Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán loại hình gia công – SXXK – DNCX và kiểm tra sau thông quan

Việc lập báo cáo quyết toán loại hình gia công – sản xuất xuất khẩu – doanh nghiệp chế xuất không chỉ đơn thuần là việc thu thập và kê khai các tờ khai xuất nhập khẩu mà là việc phối hợp giữa bộ phận xuất nhập khẩu và bộ phận kế toán từ khâu thu mua, sản xuất đến khi xuất thành phẩm ra nước ngoài để lập báo cáo với đầy đủ thông tin và hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình kiểm tra sau thông quan. Trong quá trình lập báo cáo, người lập thường xuyên phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề nảy sinh như:

  • Việc kê khai định mức nguyên vật liệu sản xuất như thế nào?
  • Xử lý chênh lệch tồn kho nguyên vật liệu nhập khẩu giữa bộ phận kế toán và bộ phận xuất nhập khẩu?
  • Vấn đề về theo dõi và tách nguồn nguyên liệu nhập khẩu và mua nội địa?
  • Theo dõi và xử lý phế liệu, phế phẩm?
  • Quy đổi mã nguyên vật liệu, thành phẩm giữa số liệu hải quan và số liệu kế toán?

Nhằm giúp lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là các cán bộ làm công tác liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu tại đơn vị nắm bắt được những nội dung xây dựng báo cáo quyết toán theo năm tài chính 2018 đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, nguyên vật liệu cũng như việc thực hiện kiểm tra sau thông quan theo Thông tư 39/2018/TT-BTC, những vi phạm và biện pháp khắc phục trong lĩnh vực sau thông quan, Công ty A&C muốn chia sẻ những kinh nghiệm thực tế thông qua việc tổ chức khóa học “HƯỚNG DẪN LẬP VÀ CÁCH THỨC KIỂM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN LOẠI HÌNH GIA CÔNG – SXXK – DNCX NĂM 2018 VÀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN THEO THÔNG TƯ SỐ 39/2018/TT-BTC”

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

Thời gian:   08:30 - 15:00, ngày 24/01/2019

Địa điểm:   Văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM

DIỄN GIẢ: THS. ĐỖ NGỌC DUNG  

CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN KHU VỰC MIỀN NAM – TỔNG CỤC HẢI QUAN

Để thuận tiện cho việc tổ chức, Quý vị tham dự vui lòng điền thông tin theo mẫu ĐĂNG KÝ THAM DỰ bên dưới trước ngày 22/01/2019

Mọi thông tin chi tiết và đăng ký, xin vui lòng liên hệ: Chị Kim Thương - ĐT: 028 3 5472 972 – Ext: 331   

ĐTDĐ: 091 7139728 - Email: thuong.ntk@a-c.com.vn

Tải ấn phẩm