facebook zalo

Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất không chỉ đơn thuần là việc hợp nhất Báo cáo tài chính của công ty mẹ với Báo cáo tài chính của các công ty con mà là cả một sự điều chỉnh khá phức tạp sau đó. Trong quá trình hợp nhất Báo cáo tài chính, những người làm công tác hợp nhất thường xuyên phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề nảy sinh như:

  • Việc xác định và phân bổ lợi thế thương mại như thế nào?
  • Việc xác định lợi ích của cổ đông không kiểm soát ra sao?
  • Khi phát sinh các giao dịch trong nội bộ Tập đoàn thì việc loại trừ giá trị của những giao dịch này như thế nào?
  • Đối với các Tập đoàn đa cấp và có sở hữu chéo thì việc xử lý hợp nhất ra sao?
  • Trường hợp các Tập đoàn tiến hành tái cấu trúc thì việc hợp nhất có gì khác biệt không?
  • Đối với trường hợp công ty mẹ phát sinh giao dịch với các công ty liên kết thì việc hợp nhất có gì khác so với trước đây không?

Để giúp cho những người làm công tác kế toán thực hiện tốt việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất cho phù hợp với quy định hiện hành cũng như giúp cho những người thực hiện công việc kiểm tra,  kiểm soát việc tuân thủ quy định của Pháp luật kế toán, Công ty A&C muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc Lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất thông qua việc tổ chức khóa học Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

Nội dung cụ thể: Như link