facebook

Brochure

Liên hệ
TRẦN PHẠM MAI ANH

Giám đốc Hành chính - Nhân sự Trụ sở chính

Tel: (84-28) 35.472.972

Email
PHẠM THỊ THANH BÌNH

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Chi nhánh Hà Nội

Tel: (84-24) 37.367.879

Email
NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Chi nhánh Nha Trang

Tel: (84-258) 246.5151

Email
TRẦN KIM PHƯỢNG

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Chi nhánh Cần Thơ

Tel: (84-292) 3764.995

Email

Thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý Tư vấn.

Nộp Đơn
group