Trách nhiệm xã hội

Là công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn hoạt động kinh doanh, Chúng tôi luôn tin rằng ý thức và hành động kinh doanh có trách nhiệm sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho xã hội. Vì vậy, đội ngũ của Chúng tôi luôn không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao tay nghề để góp phần đem lại những tác động tích cực cho cộng đồng xã hội.

Không chỉ tập trung vào việc nâng cao trình độ để cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho xã hội, đội ngũ A&C còn quan tâm đến những hoạt động thiện nguyện của xã hội bằng việc tham gia các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, quỹ vì người nghèo, quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, trẻ em nghèo hiếu học,…

Thông qua những đóng góp cụ thể cho xã hội như đã nêu trên, Chúng tôi mong muốn tất cả các thành viên của A&C luôn là những nhân tố tốt đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp.


goBack