Sơ Lược Về Công Ty Đồng Khởi

Công ty TNHH dịch vụ Kế toán và Tư vấn Đồng Khởi (Công ty Đồng Khởi) là công ty TNHH một thành viên, được thành lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104000118 ngày 16 tháng 6 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp.
 
Với hơn 14 năm hoạt động ở Bộ phận dịch vụ kế toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C trước dây, đội ngũ nhân viên của Công ty có nhiều kinh nghiệm trong công việc, đặc biệt trong việc thực hiện các dịch vụ kế toán và kê khai thuế.
 
Dịch vụ của Công ty chúng tôi bao gồm: 
-     Soát xét các chứng từ, sổ sách kế toán;
-     Ghi sổ kế toán;
-     Lập báo cáo tài chính;
-     Tổng hợp báo cáo tài chính;
-     Thiết kế hệ thống kế toán và tư vấn các vấn đề liên quan đến công tác kế toán;
-     Làm kế toán trưởng;
-     Cung cấp phần mềm kế toán;
-      Kê khai, lập báo cáo quyết toán thuế;
-  ...
 
Dịch vụ kế toán của Công ty Đồng Khởi được thực hiện theo các Chuẩn mực kế toán Việt nam và các chế độ, qui định về kế toán Việt nam hiện hành.
 
Công ty Đồng Khởi chúng tôi sẽ cùng với Quí Doanh nghiệp thiết lập mối quan hệ tốt đẹp để giúp cho hoạt động kinh doanh của Quí Doanh nghiệp được vận hành một cách trôi chảy.
 
Thông qua việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế cũng như giúp Quí Doanh nghiệp hiểu các số liệu tài chính-kế toán, chúng tôi sẽ bảo đảm cung cấp cho Quí Doanh nghiệp những thông tin cần thiết nhằm đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn để tăng lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ thuế một cách hợp lý.
 
Hiểu rõ các số liệu tài chính – kế toán
Là bạn đồng hành của Quí Doanh nghiệp, chúng tôi xem công việc quan trọng nhất của chúng tôi là giải thích tất cả các số liệu tài chính và thống kê cho Quí doanh nghiệp.
 
Dưới đây là một vài tài liệu và phân tích mà Quí doanh nghiệp có thể nhận được từ chúng tôi. 
-     Bảng cân đối kế toán: phản ánh tình hình tài sản, Nợ phải trả và nguồn vốn của chủ sở hữu tại một thời điểm nhất định.
 
-     Kết quả hoạt động kinh doanh: phản ánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận cho một thời kỳ nhất định.
 
-     Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: phản ánh các luồng tiền thu, chi cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính cho một thời kỳ nhất định.
 
-     Bảng đối chiếu số dư ngân hàng: phản ánh số dư tiền gửi Ngân hàng theo sổ sách kế toán của Doanh nghiệp tại ngày cuối tháng, quý, năm và đối chiếu với số tiền gửi Ngân hàng theo Báo cáo của Ngân hàng.
 
-     Kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng: phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 12 tháng gần nhất và được trình bày theo tháng;
 
-     Phân tích Bảng cân đối kế toán: phân tích sự thay đổi các chỉ tiêu tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu trên Bảng cân đối kế toán.
 
-     Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh: phân tích doanh thu, giá vốn, chi phí theo từng loại, được phản ánh theo từng tháng và luỹ kế từ đầu năm.
 
-     Phân tích chi tiết doanh thu và chi phí:
+  So sánh doanh thu theo từng tháng trong 2 năm.
 
+  So sánh từng loại chi phí với tổng chi phí tính theo tỷ lệ %. Doanh nghiệp sẽ dễ dàng thấy được những khoản chi phí chủ yếu của DN;
 
+  So sánh doanh thu và chi phí từng tháng trong năm. Doanh nghiệp sẽ dễ nhận biết tháng nào kinh doanh có lợi nhuận cao nhất cũng như mức độ lợi nhuận đạt được của tháng đó.
 
 Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ của Công ty Đồng Khởi
 Khi để chúng tôi đáp ứng các nhu cầu của Quí Doanh nghiệp về dịch vụ kế toán:
 
-     Quí Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian và tập trung vào mục tiêu kinh doanh của mình;
 
-     Quí Doanh nghiệp sẽ tăng khả năng đưa ra các quyết định từ các thông tin nhận được từ chúng tôi;
 
-     Sổ sách, các báo cáo của Quí Doanh nghiệp sẽ không còn có những sai sót trọng yếu bởi vì chúng tôi phải bảo đảm cho công việc của chúng tôi đã thực hiện;
 
-     Quí Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí khi so sánh với việc phải tuyển nhân viên kế toán, kế toán trưởng riêng cho Doanh nghiệp;
 
Chúng tôi rất vui lòng khi được trả lời tất cả những câu hỏi của Quí vị liên quan đến các dịch vụ mà Công ty chúng tôi cung cấp và sẽ thảo luận với Quí vị về các phương thức thực hiện để đáp ứng yêu cầu về cung cấp dịch vụ của Quí vị.