Thông báo chương trình tập huấn chế độ kế toán mới

 

 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TẤP HUẤN
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MỚI (ĐỢT 3)

 

 

Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO CÁC DOANH NGHIỆP

 

Thưa Quí vị,

 

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng  Dộ tài chính.

 

Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành có rất nhiều những điểm mới so với Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC từ Hệ thống tài khoản kế toán cho đến Chế độ chứng từ kế toán, Hình thức sổ kế toán và Báo cáo tài chính. Chế độ kế toán doanh nghiệp mới được áp dụng từ năm tài chính 2015.

 

Để hướng dẫn kịp thời những thông tin mới nhất của Chế độ kế toán doanh nghiệp mới theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tổ chức chương trình tập huấn với nội dung như sau:

 

 -  Nội dung: Tập huấn Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

 

-  Thời gian: 02 ngày từ 11 đến 12 tháng 6 năm 2015

                          (sáng từ 8h30 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00)

 

 -   Địa điểm: Hội trường Lầu 8 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

                     Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

 

-  Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Trí - Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

 

Phí tham dự tập huấn:

 •  Mức phí chung                                           : 1.400.000 đồng 

 •  Đang là khách hàng kiểm toán của A&C   : 1.200.000 đồng

 •  Doanh nghiệp đăng ký từ 03 người trở lên được giảm 10%

•  Mức phí trên đã bao gồm Thuế GTGT, ăn uống nhẹ giữa buổi, tài liệu học.                                                                              

- Tiền sách : 580.000 đồng/bộ.                                                              

·  

Nếu Quí vị có nhu cầu, xin vui lòng đăng ký vào Phiếu đăng ký kèm theo và gửi lại cho Công ty A&C trước ngày 06/6/2015.

 

Xin vui lòng tải phiếu đăng ký tại đây

 

Trân trọng.

 

 

__________________________________

Nguyễn Minh Trí - Phó Tổng Giám đốc

 

 

 

 

***********************************************