facebook

A&C公司繼續贈送02家情義屋

A&C公司繼續贈送02家情義屋 


於2011年01月13日,審計與諮詢責任有限公司(A&C) 與當地政權已組織贈送02家情義屋給在隆安省德惠縣的02戶窮家庭,包含: Tran Thi Hong 女士戶、住在美貴東社五邑和Nguyen Thi Heo 女士戶、住在平和南社三邑之儀式。
 
Tran Thi Hong 女士房屋面積36 m2總價值為30.500.000 盾,其中A&C 資助21.000.000 盾、她家庭自己付出9.500.000 盾。

img

img

img

img

img

Nguyen Thi Heo 女士房屋面積34 m2、總價值27.500.000 盾,其中A&C 資助21.000.000 盾、她家庭自己付出6.500.000 盾。

img

img

img

img

img

 另外,A&C 已資助在美貴東社的Rạng Đông 幼稚園金額為10.000.000 盾以混凝土化一個校園。

img

img

 

相關消息

img

img

img

img

img