facebook

A&C tiếp tục trao tặng 02 căn nhà tình thương

A&C TIẾP TỤC TRAO TẶNG 02 CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG


Ngày 13 tháng 01 năm 2011, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cùng với chính quyền địa phương đã tổ chức lễ trao tặng 02 căn nhà tình thương cho 02 hộ nghèo tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, bao gồm: hộ gia đình của Bà Trần Thị Hồng cư ngụ tại ấp 5, xã Mỹ Quý Đông và hộ gia đình Bà Nguyễn Thị Hèo cư ngụ tại ấp 3, xã Bình Hòa Nam.

Căn nhà của Bà TrầnThị Hồng có diện tích 36 m2, với tổng giá trị là 30.500.000 đồng, trong đó Công ty A&C tài trợ 21.000.000 đồng, gia đình đóng góp thêm 9.500.000 đồng.

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

 
Ngoài ra, Công ty A&C cũng đã tài trợ cho Trường mầm non Rạng Đông, thuộc xã Mỹ Quý Đông 10.000.000 đồng để bê tông hóa một sân trường Mẫu giáo.

img

img

 

Căn nhà của Bà Nguyễn Thị Hèo có diện tích 34 m2, với tổng giá trị là 27.500.000 đồng, trong đó Công ty A&C tài trợ 21.000.000 đồng, gia đình đóng góp thêm 6.500.000 đồng