facebook

A&C 開各團體組織大會

A&C 開各團體組織大會
 

在兩天2011年6月23、24日,在第一郡崛起街229號的辦公室,A&C 已開支部大會、第八任期(2010 – 2015)、公會大會第一任期 (2011 – 2013) 和之青年團支部第一任期(2011 – 2013)。自2010年6月份,本公司的黨、團體組織已自第三郡移轉到第一郡,臨時委員會由第一郡黨部、勞動聯合會、區青年團指定。通過此屆大會,各團體組織已推選新委員會,各成員具體如下:
 
A&C 黨委支部有三位成員:
 
1.       Vo Hung Tien 先生– 書記
 
2.       Bui Van Kha – 副書記
 
3.       Phung Thi Quang Thai – 委員
 
 
 
A&C 公會委員會有五位成員:
 
1.       Bui Van Kha 女士– 主席
 
2.       Nguyen Thi Kim Hang 女士– 副主席
 
3.       Bui Ngoc Hai 先生- 委員
 
4.       Tran Nhu Huynh 先生 – 委員
 
5.       Le Thi Minh Hoai 女士- 委員
 
 
 
A&C 青年團支部委員會有五位成績:
 
1.       Huynh Cong Duyen 女士–書記
 
2.       Đang Le Thanh Tien 女士– 副書記
 
3.       Thai Đang Huong Lam 女士- 委員
 
4.       Tran Bao Thanh 女士- 委員
 
5.       Pham Huu Quoc 先生- 委員

相關消息

img

img

img

img

img