facebook

Công ty A&C tổ chức đại hội các Tổ chức đoàn thể

Công ty A&C tỔ chỨc đẠI hỘi các TỔ chỨc đoàn thỂ

 
Trong 02 ngày 23 – 24 tháng 6 năm 2011 tại Văn phòng Công ty 229 Đồng Khởi, Quận I, Công ty A&C đã tổ chức Đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ VIII (2010 – 2015), Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ I (2011 – 2013) và Đại hội chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ I (2011 – 2013). Kể từ tháng 6 năm 2010, các tổ chức Đảng và Đoàn thể của Công ty đã chuyển sinh hoạt từ Quận 3 sang Quận 1 với Ban chấp hành lâm thời do Đảng bộ Quận 1, Liên đoàn lao động Quận 1 và Quận đoàn Quận 1 chỉ định. Thông qua đại hội lần này các Tổ chức đoàn thể đã bầu ra Ban chấp hành mới với thành phần cụ thể như sau:
 
Chi ủy Chi bộ cơ sở A&C có 03 thành viên:
 
1.      Ông Võ Hùng Tiến – Bí thư chi bộ
 
2.      Ông Bùi Văn Khá – Phó Bí thư chi bộ
 
3.      Bà Phùng Thị Quang Thái – Chi ủy viên
 
 
 
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở A&C có 05 thành viên:
 
1.      Ông Bùi Văn Khá – Chủ tịch
 
2.      Bà Nguyễn Thị Kim Hằng – Phó Chủ tịch
 
3.      Ông Bùi Ngọc Hải - Ủy viên
 
4.      Ông Trần Như Huỳnh - Ủy viên
 
5.      Bà Lê Thị Minh Hoài - Ủy viên
 
 
 
 
Ban chấp hành Chi đoàn cơ sở A&C có 05 thành viên:
 
1.      Ông Huỳnh Công Duyên – Bí thư
 
2.      Bà Đặng Lê Thanh Tiên – Phó Bí thư
 
3.      Bà Thái Đặng Hương Lâm - Ủy viên
 
4.      Bà Trần Bảo Thanh - Ủy viên
 
5.      Ông Phạm Hữu Quốc - Ủy viên