Theo Quyết định số 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và cơ quan chủ trì từng lĩnh vực gồm: Lĩnh vực giao thông (Bộ Giao thông Vận tải), lĩnh vực năng lượng (Bộ Công Thương), lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), lĩnh vực thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), lĩnh vực y tế (Bộ Y tế), lĩnh vực tài chính (Bộ Tài chính), lĩnh vực ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước), lĩnh vực quốc phòng (Bộ Quốc phòng), lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an), lĩnh vực đô thị (UBND thành phố Hà Nội và Tp.HCM), lĩnh vực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ (Văn phòng Chính phủ).

" />
facebook

Technology – Telecom

Technology – Telecom

Võ Hùng Tiến

insights