facebook

Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý

Website (Trang web) này thuộc sở hữu và vận hành bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A&C (Baker Tilly A&C).

Dù chúng tôi đã có mọi nỗ lực để đảm bảo thông tin trên trang web này chính xác và luôn được cập nhật, nhưng vẫn có thể có sai sót. Mọi thông tin được đăng tải trên trang web này trên cơ sở “nguyên trạng”, và Baker Tilly A&C không đảm bảo nội dung trang Web là hoàn toàn đầy đủ, không có sai sót hoặc việc truy cập vào Trang web sẽ không bị gián đoạn hay chậm trễ. Baker Tilly A&C không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ quyết định hoặc hành động được thực hiện căn cứ vào thông tin đăng trên cũng như hệ quả từ việc sử dụng trang web này.

Một số đường dẫn trên trang web này liên kết với những trang web khác do các bên thứ ba kiểm soát và quản lý. Baker Tilly A&C không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính khả dụng của thông tin đăng tải trên các trang web này. Bất kỳ liên kết nào đến trang web của bên thứ ba sẽ không được xem là được Baker Tilly A&C chứng thực đối với bên thứ ba đó hoặc các sản phẩm, dịch vụ của nó.

Tất cả bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc trang web và các nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn về thiết kế trang web, văn bản, biểu đồ, tất cả phần mềm và mã nguồn kết nối với trang web) được sở hữu bởi hay cấp phép cho Baker Tilly A&C; hoặc Baker Tilly A&C được phép sử dụng theo quy định pháp luật. Nếu tài liệu tải xuống nhằm mục đích cá nhân hoặc phi thương mại, người dùng phải bảo lưu tất cả bản quyền, nhãn hiệu hoặc đặc điểm tương tự khác trong tài liệu gốc hoặc bất kỳ bản sao của tài liệu đó. Ngoại trừ trường hợp được cho phép ở đây, không được tải hoặc sử dụng tài liệu trên trang web phục vụ bất kỳ mục đích chung hoặc mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Baker Tilly A&C hoặc các bên liên quan. 

Tuyên bố pháp lý này cùng với tất cả điều khoản và điều kiện trên trang web này được điều chỉnh bởi và hiểu theo luật pháp Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, mọi vấn đề phát sinh sẽ thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án Việt Nam.

Bản quyền

© 2019 Baker Tilly A&C, giữ tất cả mọi quyền. Baker Tilly A&C và các đơn vị liên quan tại Việt Nam, với tên thương mại là Baker Tilly A&C, là thành viên của mạng lưới toàn cầu Baker Tilly International Ltd., gồm các thành viên riêng biệt và độc lập về pháp lý.