facebook

Tư vấn Thuế

Trọng tâm hoạt động của Chúng tôi là cung cấp các giải pháp tư vấn thuế hiệu quả cho doanh nghiệp với chi phí hợp lý dựa trên sự am hiểu các quy định và chính sách. Với hơn 25 năm hoạt động, Chúng tôi đã và đang xây dựng được nhiều mô hình thuế riêng biệt và hiệu quả cho từng khách hàng cụ thể.

Tư vấn Thuế

Trong những năm qua, cùng với việc hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều chính sách thuế đã được cải cách mang tính đột phá, đổi mới mạnh mẽ, được cộng đồng doanh nghiệp, nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận. Những đổi mới này tiếp tục được duy trì và thực hiện trong thời gian tới nhằm không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và góp phần thu hút hợp tác, đầu tư.

Bên cạnh những thuận lợi kể trên, việc cải cách chính sách thuế trong giai đoạn hiện nay cũng đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải luôn luôn cập nhật thường xuyên các chính sách thuế mới và thay đổi. Trong thực tế, việc áp dụng linh hoạt các chính sách thuế, vừa đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về thuế, tối ưu hóa số thuế phải nộp và vừa phù hợp với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp luôn là bài toán được các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp rất quan tâm.

Trọng tâm hoạt động của Chúng tôi là cung cấp các giải pháp tư vấn thuế hiệu quả cho doanh nghiệp với chi phí hợp lý dựa trên sự am hiểu các quy định và chính sách. Với hơn 25 năm hoạt động, Chúng tôi đã và đang xây dựng được nhiều mô hình thuế riêng biệt và hiệu quả cho từng khách hàng cụ thể.

Dịch vụ tư vấn thuế chúng tôi cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm: Hỗ trợ kê khai và quyết toán thuế, Tư vấn và rà soát việc tuân thủ quy định về thuế, Hỗ trợ thanh tra, kiểm tra thuế, Lập kế hoạch thuế.

+ HỖ TRỢ KÊ KHAI VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kê khai và quyết toán thuế liên quan đến các loại thuế chính tại Việt Nam như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt.

Các dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế, đảm bảo hồ sơ khai thuế, báo cáo quyết toán thuế của doanh nghiệp phù hợp, tuân thủ đúng với quy định của pháp luật thuế.

Ngoài ra trong quá trình thực hiện dịch vụ, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn các vướng mắc liên quan đến kế toán, hóa đơn chứng từ phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định về thuế hiện hành.

+ TƯ VẤN VÀ RÀ SOÁT VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ THUẾ

Chúng tôi thiết kế quy trình rà soát việc tuân thủ các quy định về thuế cũng như kiểm tra đánh giá các nghĩa vụ thuế có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, từ đó đảm bảo cho Công ty các vấn đề thuế đang được nhận diện, kiểm soát và quản lý. Chúng tôi cũng hỗ trợ đánh giá rủi ro thuế có liên quan từ đó đưa ra các tư vấn phù hợp nhất cho Công ty

Ngoài ra, các chuyên viên của chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật đến Quý khách hàng những thay đổi mới nhất các quy định về thuế  và tư vấn những phương thức thực hiện hiệu quả nhất trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh ở Việt Nam

+ HỖ TRỢ THANH, KIỂM TRA THUẾ

Chúng tôi hiểu rằng hầu hết các Công ty có thể gặp khó khăn khi bị thanh tra, kiểm tra thuế. Trong quá trình thanh tra, nếu Công ty và Đoàn kiểm tra thuế làm việc không thật sâu sát, có thể dẫn đến việc Công ty đối diện với những tình huống không mong muốn. Quá trình làm việc, giải trình trong cuôc  thanh tra, kiểm tra thuế đòi hỏi Công ty phải hiểu biết thấu đáo các quy định thuế, quy trình thanh kiểm tra, có kỹ thuật chuyên môn cao và có kế hoạch làm việc và chiến lược rõ ràng.

Thông qua việc thiết lập mối quan hệ tốt và thường xuyên liên hệ làm việc với các cơ quan chức năng, đồng thời với kinh nghiệm thực tế đại diện các doanh nghiệp trực tiếp làm việc với Cơ quan thuế, các chuyên gia tư vấn thuế của chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác chuẩn bị, giải trình vấn đề phát sinh một cách chuyên nghiệp, hiệu quả với cơ quan chức năng trong tất cả các giai đoạn của một cuộc thanh tra, kiểm tra thuế.

+ LẬP KẾ HOẠCH THUẾ

Lập kế hoạch thuế là việc lên kế hoạch một cách bao quát, mang tầm chiến lược lầu dài, đó là việc tối ưu hóa số thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong khuôn khổ của pháp luật. Để lập kế hoạch và cân đối thuế, thì đòi hỏi phải có nhân sự chuyên môn, thấu hiểu được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tầm nhìn tổng thể về mối tương quan giữa doanh thu, chi phí và kiến thức thực tiễn về các quy định thuế hiện hành.

Thông qua việc lập kế hoạch thuế doanh nghiệp sẽ tìm ra một giải pháp tổng thể về các loại thuế khác nhau để tối ưu hóa thuế trong kỳ hoạt động với hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong việc đánh giá kế hoạch tài chính, kế hoạch tái cơ cấu của công ty từ đó thiết kế, xây dựng các kịch bản về thuế một cách phù hợp và hiệu quả với các giải pháp tối ưu nhằm nâng hiệu quả hoạt động.