Kiểm toán

Kiểm toán Báo cáo tài chính

Kiểm toán Báo cáo tài chính

Hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu về tính minh bạch, nâng cao chất lượng thông tin tài chính và giá trị của doanh nghiệp

Xem thêm

Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và kiểm toán, tư vấn đầu tư xây dựng do đội ngũ các Kiểm toán viên, Kỹ thuật viên và chuyên gia của chúng tôi cung cấp là một trong những hoạt động nổi bật, được sự tín nhiệm và đánh giá cao của khách hàng thông qua các dịch vụ chất lượng cao và uy tín.

Xem thêm
Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ

Dịch vụ kiểm toán nội bộ đưa ra ý kiến đánh giá về sự phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu chi phí, cải thiện hiệu quả hoạt động hệ thống, công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường quản lý rủi ro và hạn chế sai sót, gian lận.

Xem thêm
goBack