facebook

Kiểm toán nội bộ

Dịch vụ kiểm toán nội bộ đưa ra ý kiến đánh giá về sự phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu chi phí, cải thiện hiệu quả hoạt động hệ thống, công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường quản lý rủi ro và hạn chế sai sót, gian lận.

Kiểm toán nội bộ

Vai trò của kiểm toán nội bộ ngày càng được đánh giá cao trong kinh tế thị trường mang tính toàn cầu hóa đòi hỏi sự minh bạch thông tin và là cơ chế ngăn ngừa, phát hiện rủi ro kịp thời trong quá trình hoạt động. 

Vì vậy, nếu Công ty đang cần hỗ trợ về các nội dung như vấn đề tuân thủ các quy định nội bộ về quản trị doanh nghiệp cũng như tuân thủ các quy định của Pháp luật; nhu cầu về phát triển một hệ thống quản lý rủi ro hoặc đánh giá hệ thống quản lý rủi ro của doanh nghiệp hiện có; hoặc mong muốn sử dụng dịch vụ kiểm toán nội bộ bên ngoài để bù đắp cho nguồn lực hiện có, A&C sẵn sàng là người bạn đồng hành để hỗ trợ cho Quý vị.

Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ cũng như có sự hiểu biết và kiến thức về các ngành nghề và các vấn đề liên quan với kỹ năng chuyên môn cao, sẵn sàng cung cấp các dịch vụ trong một phạm vi rộng lớn, bao gồm: Cung cấp nhân sự Kiểm toán nội bộ, quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro doanh nghiệp, rà soát đảm bảo chất lượng hoạt động, rà soát tuân thủ pháp luật và rà soát kiểm soát nội bộ trong công tác báo cáo tài chính… Bên cạnh đó, Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn độc lập cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, hay Ban điều hành về những rủi ro của tổ chức cũng như mức độ kiểm soát và làm việc với Quý Công ty để thực hiện các cải tiến cần thiết.

Thông qua dịch vụ kiểm toán nội bộ, Chúng tôi giúp Công ty cải thiện công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường quản lý rủi ro và hạn chế các sai sót, gian lận;  giúp Quý vị xem xét chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ của mình qua đó đưa ra ý kiến đánh giá về sự phù hợp và tư vấn cải thiện hiệu quả hoạt động hệ thống; đồng thời giảm thiểu chi phí duy trì bộ máy cồng kềnh, cải thiện hiệu suất công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và phát triển nâng cấp các thủ tục kiểm soát một cách hiệu quả hơn.