facebook

Tư vấn Xác định giá thị trường

Mục tiêu của Baker Tilly A&C là cung cấp cho khách hàng những giải pháp tốt nhất về chuyển giá, hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý rủi ro thuế nhưng vẫn đảm bảo tính phù hợp với định hướng phát triển và chính sách kinh doanh của doanh nghiệp cũng như giải quyết những thách thức từ cơ quan thuế. Đặc biệt, Chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng trong giải pháp chuyển giá của tương lai về Thỏa thuận trước về Phương pháp xác định giá tính thuế (APAs).

Tư vấn Xác định giá thị trường

Với sự gia tăng tốc độ toàn cầu hóa cũng như tính phức tạp của các hoạt động mở rộng doanh nghiệp trên khắp thế giới, các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan thuế ngày càng chú ý đến động thái chuyển giá của các công ty đa quốc gia. Quy định về chuyển giá ngày càng phức tạp và chặt chẽ. Các cơ quan thuế trên toàn thế giới đang có sự phối hợp với nhau nhằm đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch nội bộ. Không nằm ngoài xu hướng này của thế giới, các cơ quan chức năng tại Việt Nam cũng đang hướng đến sự chuẩn hóa các quy định về chuyển giá theo tiêu chuẩn của OECD.

Mục tiêu của Baker Tilly A&C là cung cấp cho khách hàng những giải pháp tốt nhất về chuyển giá, hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý rủi ro thuế nhưng vẫn đảm bảo tính phù hợp với định hướng phát triển và chính sách kinh doanh của doanh nghiệp cũng như giải quyết những thách thức từ cơ quan thuế. Đặc biệt, Chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng trong giải pháp chuyển giá của tương lai về Thỏa thuận trước về Phương pháp xác định giá tính thuế (APAs). Tại Baker Tilly A&C, Chúng tôi có sự hợp tác cũng như hỗ trợ trong mạng lưới Baker Tilly International nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ xác định giá thị trường.

Qua nhiều năm thực hiện dịch vụ, Baker Tilly A&C đã cung cấp giải pháp xác định giá thị trường cho rất nhiều doanh nghiệp và đạt được sự hài lòng cũng như tín nhiệm từ khách hàng.

+ Lập kế hoạch và chuẩn bị bộ hồ sơ xác định giá thị trường

Baker Tilly A&C trực tiếp lập kế hoạch và chuẩn bị Báo cáo xác định giá thị trường theo quy định hiện hành tại Việt Nam, đồng thời thực hiện xác định giá thị trường và chứng minh giá giao dịch nội bộ của doanh nghiệp. Ngoài ra, Chúng tôi cũng hỗ trợ rà soát và kiểm tra bộ hồ sơ chứng minh giá giao dịch của công ty và hồ sơ Tập đoàn, đánh giá tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ hiện có và đề xuất các chứng từ cần bổ sung cho bộ hồ sơ tiêu chuẩn.

+ Kết hợp thiết lập giải pháp thuế với định hướng và chính sách kinh doanh của khách hàng

Trên thực tế, tối ưu hóa thuế và định hướng kinh doanh của doanh nghiệp có thể khác biệt và đối nghịch nhau. Baker Tilly A&C sẽ hỗ trợ khách hàng xây dựng các giải pháp giải quyết vấn đề này. Doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy định về chuyển giá song vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh và giữ vững định hướng kinh doanh của công ty cũng như của tập đoàn trong tương lai.

+ Thỏa thuận trước về phương pháp giá tính thuế (APAs)

Thỏa thuận trước về phương pháp giá tính thuế (APAs) còn là một khái niệm tương đối mới đối với các doanh nghiệp trong nước, tuy nhiên, đây sẽ là một trong những giải pháp cho hoạt động xác định giá thị trường tại Việt Nam trong tương lai. Đến với Baker Tilly A&C, doanh nghiệp sẽ được giới thiệu và giải thích chi tiết về APAs. Đồng thời, Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các phân tích lợi ích – rủi ro khi sử dụng APAs đối với trường hợp của từng doanh nghiệp. Trong tương lai, khi APAs được chính thức áp dụng tại Việt Nam, Baker Tilly A&C cũng sẽ là đơn vị tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp thương thảo các thoả thuận về APAs với cơ quan thuế.

Yếu tố khiến Baker Tilly A&C khác biệt

+ Quy trình phân tích giá chuyên nghiệp

Báo cáo phân tích giá trong các giao dịch liên kết được Chúng tôi lập trên cơ sở khảo sát nhiều yếu tố khách quan và chủ quan nhằm đánh giá một cách hợp lý nhất kết quả hoạt động của một doanh nghiệp, đồng thời phát hiện các yếu tố chưa phù hợp về giá thỏa thuận trong các giao dịch liên kết đối với môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

+ Ngân hàng dữ liệu cho hoạt động tương đồng và tối ưu hóa khác biệt trọng yếu bằng việc tận dụng nguồn dữ liệu trong nước

Để đảm bảo tối thiểu hóa các khác biệt trọng yếu giữa Quý Công ty với các doanh nghiệp cùng ngành, Chúng tôi phát triển quy trình sàng lọc nâng cao nhằm phân tách kết quả kinh doanh có chức năng tương đồng với Quý Công ty, hạn chế sự ảnh hưởng từ các hoạt động kinh doanh không liên quan khác.

Nhằm hạn chế sử dụng nguồn dữ liệu nước ngoài, Chúng tôi tận dụng tối đa bộ dữ liệu tài chính từ các doanh nghiệp trong nước trong Ngân hàng dữ liệu của Chúng tôi nhằm đảm bảo cao nhất tính đặc thù về Chế độ kế toán và phù hợp với Bối cảnh kinh tế tại Việt Nam, tăng mức độ tin cậy khi so sánh với kết quả kinh doanh của Quý Công ty.

+ Sự am hiểu về thị trường và pháp luật Việt Nam

Tiêu chí lựa chọn bộ dữ liệu so sánh và giải thích kết quả kinh doanh của Quý Công ty được dựa trên một quy trình phân tích chặt chẽ tác động từ các yếu tố vĩ mô như các chính sách kinh tế, tăng trưởng kinh tế, khả năng cạnh tranh trong ngành, các thuận lợi và thách thức của ngành.

+ Sự khảo sát tình trạng hồ sơ hiện tại của doanh nghiệp nhằm đưa ra giải pháp hợp lý

Chúng tôi khảo sát bộ chứng từ lưu trữ liên quan đến các giao dịch liên kết nhằm phát hiện các thiếu sót về bằng chứng, đánh giá tính hợp lý của giao dịch và cơ sở xác định giá trong mối liên hệ giữa Quý Công ty với Tập đoàn, đánh giá rủi ro về tính minh bạch khi giải trình giao dịch cho Cơ quan Thuế… Trên cơ sở đó, bằng kinh nghiệm, Chúng tôi tư vấn cho Quý vị về việc hoàn thiện hồ sơ lưu trữ, giảm thiểu áp lực khi giải trình các giao dịch liên kết cho Cơ quan Thuế.

+ Các giá trị gia tăng khác

  • Hỗ trợ định hướng kế hoạch thuế trong tương lai.
  • Kinh nghiệm thực tế hỗ trợ doanh nghiệp làm việc và giải trình với Cơ quan thuế về các vấn đề chuyển giá.
  • Sự hỗ trợ nhiệt tình sau khi dịch vụ kết thúc.

Các dịch vụ tư vấn xác định giá thị trường của Baker Tilly A&C bao gồm:

  • TƯ VẤN HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG
  • TƯ VẤN PHƯƠNG ÁN XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH PHÙ HỢP
  • NHẬN DIỆN RỦI RO VÀ QUẢN LÝ CHUYỂN GIÁ
  • THỎA THUẬN TRƯỚC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ (APA)