facebook

Hướng dẫn và Ấn phẩm

Với sự hiểu biết của Chúng tôi, trong sự cộng tác với các thành viên trong Tập đoàn, Baker Tilly A&C gửi đến Quý khách hàng một số thông tin hướng dẫn về thuế, định giá chuyển nhượng và các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.