facebook

Thẩm định giá

Công ty cung cấp các dịch vụ về thẩm định giá như: Xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị góp vốn, vốn chuyển nhượng, lợi thế thương mại; Thẩm định giá trị bất động sản; Thẩm định giá trị hàng hoá, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải; ...