facebook

Đào tạo nội bộ

Đào tạo nội bộ

Hoạt động đào tạo nội bộ được A&C tổ chức thường xuyên, liên tục nhằm chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và kỹ năng trong công việc, nhằm thích ứng nhanh chóng với quá trình hội nhập kinh tế Khu vực và Thế giới.

Các chương trình đào tạo nội bộ bao gồm:

  • Tập huấn nhân sự mới
  • Cập nhật kiến thức Kiểm toán viên hành nghề
  • Cập nhật kiến thức định kỳ cho toàn thể nhân viên
  • Đào tạo kỹ năng làm việc

 

new

CẬP NHẬT KIẾN THỨC KTV ĐỢT 2/2017

Chương trình cập nhật kiến thức KTV đợt 2/2017 về các chuyên đề: (i) Chứng khoán phái sinh, (ii) Đạo đức nghề nghiệp, (iii) Tổ chức lại doanh nghiệp.

new

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC

Chương trình đào tạo kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp với khách hàng cho các lãnh đạo và nhân viên công ty. Do ông Ngô Anh Vương - Viện John von Newman thực hiện tại Văn phòng Baker Tilly A&C.