facebook

Quyền riêng tư

Baker Tilly A&C trân trọng sự tin tưởng của Quý vị và đề cao vấn đề an ninh cũng như việc bảo mật thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, bất kể quý khách là khách hàng của Baker Tilly A&C, người dùng đã đăng ký tài khoản hay khách truy cập website. Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân cho Baker Tilly A&C, quý khách đã đồng ý để Baker Tilly A&C và nhân viên của Baker Tilly A&C trong thời gian cung cấp dịch vụ, tuyển dụng và truyền thông được sử dụng những thông tin đó cho các mục đích được quy định trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này.

Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân, bản tiếng Anh sẽ sử dụng để xem xét. Baker Tilly A&C có quyền bổ sung, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản được nêu trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này vào bất cứ thời điểm nào bằng việc cập nhật thay đổi lên trang web mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục tương tác với Baker Tilly A&C hay tiếp tục sử dụng dịch vụ của Baker Tilly A&C sau đó đồng nghĩa với việc quý khách chấp thuận những bổ sung, cập nhật và điều chỉnh đó.  

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân được quý khách cung cấp cụ thể và tự nguyện. Trong quá trình quý khách tương tác hay sử dụng dịch vụ của Baker Tilly A&C, chúng tôi nhận được các loại thông tin cá nhân và riêng tư khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn (“Thông Tin Cá Nhân”):

  • Tên, địa chỉ, số CMND hoặc số Thẻ căn cước, chức vụ, địa chỉ công ty, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số fax; và
  • Bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào của quý khách, của vợ hoặc chồng và các thành viên gia đình của quý khách.

Ngoài những thông tin cá nhân quý khách trực tiếp cung cấp cho Baker Tilly A&C, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của quý khách từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn: cuộc họp, sự kiện, hội thảo, hội nghị, các mạng xã hội, hay chương trình đối thoại, thảo luận do Baker Tilly A&C tổ chức, tài trợ hoặc tham dự và/hoặc từ các tệp lưu trữ (cookies) ghi nhận được trên trang web (vui lòng tham khảo mục Cookies dưới đây).

Tại từng thời điểm, quý khách có thể tự nguyện cung cấp thêm cho Baker Tilly A&C các thông tin cá nhân nằm ngoài yêu cầu trực tiếp từ Baker Tilly A&C (ví dụ: thông qua trang web Baker Tilly A&C). Khi quý khách cung cấp thông tin cho Baker Tilly A&C với bất cứ lý do gì, đồng nghĩa với việc quý khách đồng ý để Baker Tilly A&C sử dụng thông tin đó với mục đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này hoặc được nêu tại thời điểm quý khách chia sẻ những thông tin đó. Ngoài ra, khi chủ động cung cấp thông tin, quý khách vui lòng không cung cấp những thông tin mang tính nhạy cảm.