Thông Báo Đào Tạo

Baker Tilly A&C mong muốn truyền tải nội dung kiến thức và kinh nghiệm thực tế đến với học viên, nhằm mục đích giúp người học có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn công việc một cách chuyên nghiệp nhất. Nội dung các khóa đào tạo luôn được xem xét, lựa chọn, chuẩn bị chu đáo để đáp ứng nhu cầu học viên và tạo nên giá trị gia tăng cho người học.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 6/2022

16/06/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 06 năm 2022 do chúng tôi tổ chức

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 05/2022

18/05/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 05 năm 2022 do chúng tôi tổ chức

new

KHÓA ĐÀO TẠO _ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THEO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFRS) _ 09 & 10/06/2022

6/05/2022

Baker Tilly A&C trân trọng giới thiệu đến Quý Khách hàng và đối tác khóa học Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Theo Chuẩn Mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế (IFRS). Khóa học được Baker Tilly A&C thiết kế gồm 02 cấp độ: nền tảng và nâng cao.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 04/2022

15/04/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 04 năm 2022 do chúng tôi tổ chức

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2022

11/03/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 03 năm 2022 do chúng tôi tổ chức

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2022

12/02/2022

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 02 năm 2022 do chúng tôi tổ chức

new

KHÓA ĐÀO TẠO _ KIỂM TOÁN NỘI BỘ THỰC HÀNH _ CẤP ĐỘ NỀN TẢNG 17 & 18/03/2022

3/01/2022

Như vậy, Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ (KTNB) được Chính phủ ban hành đã có hiệu lực thi hành đủ 24 tháng, đồng nghĩa ở thời điểm từ ngày 01/04/2021, các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác KTNB theo quy định.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2021

14/12/2021

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 12 năm 2021 do chúng tôi tổ chức

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2021

14/11/2021

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 11 năm 2021 do chúng tôi tổ chức

new

KHÓA ĐÀO TẠO _ HƯỚNG DẪN LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 09 & 10/12/2021

14/11/2021

Việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất không chỉ đơn thuần là việc hợp cộng Báo cáo tài chính của công ty mẹ với Báo cáo tài chính của các công ty con mà còn liên quan đến nhiều điều chỉnh thông qua các kỹ thuật hợp nhất. Trong quá trình hợp nhất Báo cáo tài chính, những người làm công tác hợp nhất thường xuyên phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề nảy sinh.

new

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2021

18/10/2021

Công ty A&C xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 10 năm 2021 do chúng tôi tổ chức

new

KHÓA ĐÀO TẠO _ KIỂM TOÁN NỘI BỘ THỰC HÀNH _ CẤP ĐỘ NÂNG CAO 11 & 12/11/2021

14/10/2021

Như vậy, Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ (KTNB) được Chính phủ ban hành đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2021, và kể từ thời điểm này, các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác KTNB theo quy định