facebook

Tư vấn Hoạt động

Hiện nay các doanh nghiệp thường gặp phải khó khăn khi xây dựng một mô hình tổ chức phù hợp với loại hình kinh doanh và các mục tiêu chiến lược. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp giải quyết các khó khăn trên.

Tư vấn Hoạt động

1. TÀI QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

+ XÂY DỰNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG, QUY TRÌNH VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Hiện nay các doanh nghiệp thường gặp phải các vấn đề khó khăn về xây dựng được một mô hình tổ chức phù hợp với loại hình kinh doanh và các mục tiêu chiến lược kinh doanh hiện tại và lâu dài của doanh nghiệp. Bên cạnh đó là Hệ thống kiểm soát nội bộ chưa được xây dựng hoặc có xây dựng nhưng mang tính rời rạc, thiếu sự nhất quán và liên kết trên tổng thể của doanh nghiệp. Đây là một lỗ hổng lớn mà các doanh nghiệp ngày càng quan tâm và lưu ý để đáp ứng nhu cầu quản trị của mình. Việc xây dựng một mô hình tổ chức cùng với hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ và phù hợp cho quá trình kiểm soát, hạn chế rủi ro và đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp khi hội nhập nền kinh tế toàn cầu.

Thông qua việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức, hệ thống kiểm soát nội bộ và các Quy chế nội bộ, Quy trình hoạt động của từng Bộ phận, Công ty sẽ có đầy đủ các cơ chế pháp lý và thủ tục kiểm soát phù hợp để ngăn ngừa, hạn chế và phát hiện rủi ro kịp thời trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; từ đó, giúp Công ty hoạt động và phát triển bền vững, đạt được hiệu quả cao trong mục tiêu chiến lược kinh doanh với chi phí hợp lý phù hợp với điều kiện kinh tế của Công ty và tiết kiệm nhiều thời gian quý báu.

Chúng tôi với một đội ngũ chuyên gia với nhiều kinh nghiệm thực tiễn và các dịch vụ cung cấp đa dạng từ Xây dựng mô hình tổ chức quản lý phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty; Xây dựng hoặc hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ chuẩn phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan hiện hành đến Xây dựng hoặc hoàn thiện các Quy chế và Quy trình hoạt động của các Bộ phận chức năng theo mô hình hoạt động của Công ty sẽ giúp Quý vị tìm ra các giải pháp phù hợp cho mô hình quản trị tại đơn vị, góp phần mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

2. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

+ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hệ thống báo cáo tài chính được lập ra nhằm tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn hình thành, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong một năm tài chính. Để xây dựng hệ thống báo cáo tài chính hiệu quả, nhằm đáp ứng nhu cầu của chủ sở hữu, nhà đầu tư và các bên liên quan, đòi hỏi Công ty phải có một cơ sở hệ thống kế toán hoàn thiện và vững chắc.Tuy nhiên, hiện nay, Công ty hay gặp phải những vấn đề như hệ thống kế toán chưa hoàn thiện; Bộ máy kế toán cồng kềnh nhưng hoạt động không hiệu quả; Hệ thống sổ sách kế toán thiếu sự thống nhất và nhất quán trong hạch toán kế toán; Báo cáo tài chính chưa thể hiện đầy đủ thông tin của Công ty,… gây rủi ro trong khía cạnh quản trị tài chính và thuế. Vì vậy, Công ty đang lãng phí thời gian, tiền bạc và nguồn lực để giải quyết những vấn đề trên nhưng kém hiệu quả.

Là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Chúng tôi hỗ trợ Quý khách hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính phù hợp với đặc điểm hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. Để giải quyết những vấn đề này, chúng tôi sẽ giúp Công ty xây dựng, hoàn thiện bộ máy kế toán; xây dựng Quy trình vận hành của bộ máy kế toán; chuẩn hóa Hệ thống kế toán; Thiết lập quy trình hạch toán kế toán; Thiết lập quy trình luân chuyển chứng từ; Thiết lập hệ thống báo cáo đặc thù phù hợp với mô hình và lĩnh vực Công ty hoạt động.

Lợi ích mang lại từ các dịch vụ này giúp Công ty có Hệ thống báo cáo tài chính hoàn thiện, tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác kế toán và thuế với những quy trình hạch toán kế toán, quyết toán thuế phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh dễ sử dụng, kiểm tra, đối chiếu trong nội bộ Công ty và các bên liên quan khi có yêu cầu. Hiệu quả mang lại cao nhưng chi phí dịch vụ hợp lý, Quý Công ty có thể yên tâm trong công tác điều hành mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, một khoảnh khắc có thể quyết định sự phát triển của cả một tổ chức. Để đưa ra những quyết định kinh doanh chớp nhoáng đúng đắn, đòi hỏi Công ty cần có một hệ thống báo cáo quản trị vững chắc làm nền tảng cơ sở dữ liệu cho quá trình phân tích, xây dựng chiến lược của chủ sở hữu, và tối đa hóa giá trị Công ty.

Hiện nay, các Công ty Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng hệ thống báo cáo quản trị phù hợp với cơ cấu tổ chức của Công ty và vận hành hệ thống vào những quyết định chiến lược của Công ty.

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà Công ty đang gặp phải, với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm A&C sẽ giúp quý Công ty: Xây dựng Hệ thống báo cáo quản trị theo nhu cầu và mục đích quản trị của Ban Điều hành và các cấp quản lý trong Công  ty theo từng loại hình kinh doanh; Hệ thống báo cáo phân tích dữ liệu tài chính và phi tài chính; Xây dựng quy trình luân chuyển, lưu trữ dữ liệu và báo cáo một cách khoa học và có hệ thống; Xây dựng Quy chế quản trị; Tư vấn vận hành hệ thống quản trị.

Với hệ thống báo cáo quản trị được xây dựng một cách hiệu quả sẽ giúp Ban điều hành được cung cấp đầy đủ kịp thời những thông tin chính xác, đáng tin cậy để đưa ra quyết định về đầu tư kinh doanh, làm nền tảng xây dựng các chiến lược kinh doanh ngắn và dài hạn cho Công ty và lựa chọn mô hình tổ chức quản trị kinh doanh phù hợp cũng như vận dụng chính sách kinh tế, tài chính, thuế tối ưu hóa chi phí trong hoạt động của mình nhằm tăng thu nhập, nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản và nguồn vốn của Công ty giúp gia tăng giá trị Công ty trên thị trường.

+ RÀ SOÁT VÀ HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

Kế toán viên thực hiện công việc của người họa sĩ vẽ lên bức tranh toàn cảnh của Công ty thông qua các con số và dữ liệu kế toán, vì vậy công tác hạch toán kế toán có tầm quan trọng rất lớn trong Công ty nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc phản ánh tình hình kết quả hoạt động của Công ty. Nhưng, hiện nay hầu như các Công ty chưa có bộ máy kế toán hoàn chỉnh với nhân sự kế toán yếu kém, dẫn đến những sai sót trọng yếu trong hạch toán kế toán do không phù hợp với các quy định kế toán và thuế hiện hành.

Để giúp Công ty hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình, A&C cung cấp dịch vụ hỗ trợ rà soát và hướng dẫn hạch toán kế toán; Rà soát hạch toán kế toán cùng với Rà soát hệ thống chứng từ kế toán thông qua các Quy chế và Chính sách kinh doanh nhằm đảm bảo được lưu trữ đầy đủ đúng với bản chất nghiệp vụ phát sinh, phù hợp với Quy định của Chế độ kế toán và các quy định pháp luật có liên quan, đồng thời giúp Công ty tối ưu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật; Rà soát sổ sách kế toán; Rà soát báo cáo tài chính…

Thông qua việc sử dụng dịch vụ này, Quý vị sẽ duy trì được một hệ thống sổ sách kế toán và Bộ máy kế toán mạnh mẽ đảm bảo thực hiện đúng các quy chế nội bộ của Công ty và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan hiện hành. Giúp Công ty tránh được các phiền toái do các sai sót trong quá trình hạch toán, kế toán mang lại đồng thời yên tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.

+ LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH VỐN

Để giải quyết xung đột giữa chi phí sử dụng vốn và lợi nhuận mang lại và cân bằng lợi ích từ hai xung đột trên, mang lại giá trị tối ưu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần phải xây dựng một mô hình vốn hiệu quả, hay lập kế hoạch ngân sách vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động được liên tục với hiệu suất vốn tối ưu.

A&C với đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp Công ty xây dựng kế hoạch ngân sách hiệu quả và phù hợp với loại hình hoạt động của Công ty thông qua việc thu thập, đánh giá và phân loại các thông tin tài chính của Công ty từng khoản mục; Xác định vốn hoạt động và cơ hội tối ưu hóa chi phí; Thiết kế và thiết lập các hệ thống quản lý , vận hành kế hoạch ngân sách hiệu quả; Thiết lập phương pháp tiếp cận hiệu quả hơn trong công tác lập kế hoạch, lập ngân sách và dự báo luồng tiền.

Thông qua mô hình kế hoạch ngân sách tối ưu với việc cân bằng chi phí sử dụng vốn và lợi nhuận mang lại cho Công ty từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, các quy trình hoạt động được cải thiện và linh hoạt hơn; cán cân cung và cầu được đơn giản hóa, tăng tính minh bạch và giảm tính phức tạp, giúp cho việc ra quyết định hiệu quả hơn; đồng thời giảm đáng kể chi phí sử dụng vốn trong các quá trình từ sản xuất tới kinh doanh giúp tối đa hóa lợi nhuận Công ty.

+ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN

Chiến lược tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của một Công ty, trong khi đó đó nắm giữ dòng tiền cũng nhằm mục đích thực hiện các giao dịch thường xuyên của Công ty, dự phòng đầu cơ, và đầu tư vào các dự án khác. Hiện nay, các Công ty đều gặp phải những khó khăn như chưa có chiến lược tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và phát triển theo từng giai đoạn. Vì vậy, dễ dẫn đến dòng tiền hoạt động bị thâm hụt, hay lãng phí chi phí cơ hội khi không khai thác tối ưu hiệu quả của dòng tiền đang nắm giữ.

Là tổ chức tư vấn hàng đầu, nhóm chuyên gia về Quản lý Tài chính của chúng tôi, với kỹ năng phù hợp trong từng thời điểm và hoàn cảnh, sẽ hỗ trợ Quý Công ty xây dựng chiến lược tài chính và quản lý dòng tiền, mang đến sự tự tin và hiệu quả trong hoạt động của Quý vị như sau: Cung cấp giải pháp tối ưu hóa ngân sách và quản lý dòng tiền, bằng cách xác định và phân tích đánh giá các rủi ro và những khiếm khuyết của chiến lược tài chính và quản lý dòng tiền đưa ra khuyến nghị về tái thiết kế quy trình quản lý, tối ưu hóa dòng tiền hoạt động của Công ty; Thiết kế và tư vấn thực hiện hệ thống quản lý nguồn tiền và thanh khoản, bao gồm lên kế hoạch, quy trình quản lý và lập báo cáo, đơn giản hóa và tư vấn về tái cấu trúc tài chính, cơ cấu nguồn tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động; và tư vấn quản lý vốn lưu động.

Thông qua việc tư vấn chiến lược tài chính và quản lý dòng tiền Công ty giảm thiểu được các rủi ro và tối ưu hóa nguồn lực tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh chiến lược và các mục tiêu tài chính với chi phí hợp lý và nâng cao giá trị Công ty từ hiệu quả chiến lược tài chính và quản lý dòng tiền, giúp tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.

3. TƯ VẤN NGUỒN NHÂN LỰC 

Nguồn nhân lực luôn là vấn đề mà Lãnh đạo của các Công ty luôn quan tâm hàng đầu để duy trì và phát triển tốt hoạt động kinh doanh. Để đồng hành cùng Công ty, các chuyên gia của chúng tôi với năng lực và chuyên môn cao trong các lĩnh vực nhân sự, pháp luật lao động, thuế thu nhập cá nhân luôn phối hợp và đồng hành cùng Quý Công ty nhằm cung cấp một dịch vụ mang lại giá trị gia tăng cao nhất, cũng như mang lại giải pháp cho việc thuê và quản lý trực tiếp nhân viên. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là đóng góp nhiều nhất có thể cho sự phát triển dài hạn của Quý Công ty

+ CƠ CẤU, TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Đứng trước những biến động của môi trường kinh doanh và sự suy thoái kinh tế toàn cầu, các Công ty cấp thiết phải tái cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Để hỗ trợ Quý Công ty giải quyết khó khăn và phát triển nguồn nhân lực mạnh mẽ hơn, chúng tôi sẽ tham mưu hỗ trợ rà soát, cơ cấu lại, tái bố trí cấu trúc, bộ phận, nhân sự nhằm đảm bảo tính hiệu quả và hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển tổng thể của Công ty.

+ TUYỂN DỤNG

Chúng tôi cung cấp đến Quý Công ty một giải pháp toàn diện trong việc tìm kiếm và tuyển chọn nhân tài, nhằm hỗ trợ Quý Công ty tuyển dụng được từ những ứng viên với nghiệp vụ phù hợp với đơn vị một cách hiệu quả nhất, thay vì Quý Công ty phải mất nhiều thời gian, tiêu tốn nhiều chi phí cho toàn bộ quy trình tuyển dụng.

Quý Công ty sẽ có được một dịch vụ chất lượng cao và trọn vẹn nhất mang đến những ứng viên đạt tiêu chuẩn yêu cầu và mang lại giá trị cho Công ty ngay từ thời gian đầu đảm nhận công việc. Chúng tôi cũng hỗ trợ công ty trong việc đưa ra các tiêu chí lựa chọn ứng viên phù hợp trong từng vị trí và phòng ban phù hợp.

Với hiểu biết sâu sắc thị trường trong nước, chúng tôi sẽ mang đến dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, giúp mang lại cơ hội tốt nhất để tuyển dụng được những nhânn viên phù hợp với từng vị trí yêu cầu tuyển dụng của Công ty.

+ TÍNH LƯƠNG VÀ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG

Dịch vụ liên quan đến tính lương và đăng ký lao động của chúng tôi là giải pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả đối với các công ty thiếu hụt nguồn nhân lực, hoặc muốn tập trung vào các hoạt động cốt lõi của Công ty và giảm chi phí cố định phù hợp chính sách và chiến lược phát triển của Công ty.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tính lương và tính toán các khoản khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng vận hành hoặc thiết lập hệ thống tính lương trong nội bộ doanh nghiệp bằng việc cung cấp dịch vụ thiết kế cấu trúc lương, chính sách lương và chế độ đãi ngộ hợp lý nhất để thu hút nhân tài.

Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ Quý vị tuân thủ đầy đủ các hồ sơ, thủ tục, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký, sử dụng lao động theo quy định của Pháp luật về lao động.

4. TƯ VẤN HỖ TRỢ NHÂN SỰ 

Với lợi thế là một Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính, kế toán, thuế, nhân sự nên đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ tư vấn hỗ trợ nhân sự với những giải pháp giải quyết vấn đề khó khăn về nhân sự của Quý vị trong ngắn hạn hoặc dài hạn nhằm mục đích tiết kiệm chi phí hoạt động, nhân lực và nâng cao hiệu quả hiệu quả công việc.

Dịch vụ tư vấn hỗ trợ nhân sự giúp Công ty giảm thiểu tối đa chi phí cho công tác tuyển dụng; mang lại tính linh hoạt cao cho bộ máy nhân sự; cho phép nguồn lực nội bộ tập trung vào hoạt động chiến lược của Công ty và giúp Công ty giảm thiểu rủi ro liên quan tới việc tuyển dụng nhân sự không phù hợp với yêu cầu của Công ty.

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi với kiến thức sâu rộng, am hiểu về pháp luật và kinh nghiệm làm việc thực tiễn sẽ hỗ trợ thực hiện các công việc chuyên môn phù hợp với từng vị trí và hoạt động của Quý Công ty như đào tạo nhân sự, rà soát, hỗ trợ nhân sự, thực hiện các công việc cụ thể một cách độc lập theo yêu cầu của Quý vị.