facebook

A&C đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2016

Công đoàn A&C nhận Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2016” của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Sáng ngày 09 tháng 6 năm 2017 tại Nhà văn hóa lao động Quận Tân Bình, Ông Nguyễn Văn Khải – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP. Hồ Chí Minh đã thay mặt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Công đoàn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2016” với sự tham dự của Ban dân vận Quận ủy , BCH Liên đoàn lao động Quận Tân Bình và đại diện các tổ chức công đoàn cơ sở trong toàn Quận.

Năm 2017,  Công đoàn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết liên tịch do Công ty phát động; phấn đấu nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng; tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhắc nhở người lao động nghiêm chỉnh chấp hành các quy trình quy phạm, kỷ luật lao động, kỷ luật vận hành; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện sai phạm, các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, nghiện hút; tăng cường tuyên truyền và tổ chức thực hiện triển khai việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”; xây dựng và duy trì  “Văn hóa doanh nghiệp” trong giai đoạn mới, phấn đấu Công đoàn cơ sở tiếp tục đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2017.