facebook

Bản tin mới nhất

Thông tin hữu ích

Bắt đầu hoạt động từ năm 1992, Công ty TNHH Kiểm toàn và tư vấn A&C tự hào là một trong các Công ty kiểm toán độc lập hàng đầu của ngành kiểm toán Việt NaM và là công ty đầu tiên của Bộ Tài chính thực hiện thành công 02 lần chuyển đổi hình thức sở hữu theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính:

- Từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần Nhà nước: tháng 12 năm 2003

- Từ công ty Cổ phần Nhà nước sang Công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên: tháng 02 năm 2007 Trong nhiều năm hoạt động liên tục, A&C phát triển thành công mạng lưới các chi nhánh tại các trung tâm kinh tế trong nước: Hà Nội, Nha Trang, và Cần Thơ. Ngành nghề và các loại hình dịch vụ cũng phát triển đa dạng hơn nhằm đáp ứng cho nhu cầu của thị trường