facebook

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC

Chương trình đào tạo kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp với khách hàng cho các lãnh đạo và nhân viên công ty. Do ông Ngô Anh Vương - Viện John  von Newman thực hiện tại Văn phòng Baker Tilly A&C.

Tải ấn phẩm