facebook

Sinh hoạt chuyên môn

Nhằm cập nhật các thông tin văn bản pháp luật và giải đáp các vướng mắc về tài chính, kế toán, thuế,... hàng tháng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C có tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên môn dành cho các đối tượng là khách hàng của A&C và các doanh nghiệp có quan tâm đến chương trình này.