facebook
>

Hướng dẫn Định giá chuyển nhượng

Trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu phức tạp và kết nối mạnh mẽ như hiện nay, việc nhìn nhận từng lĩnh vực kinh doanh một cách riêng lẻ không còn phù hợp nữa. 

Đó là lý do tại Baker Tilly, chúng tôi xem xét việc kinh doanh của khách hàng một cách tổng thể để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ. Điều này giúp cho việc phối hợp tốt hơn và tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp hơn với khách hàng, từ đó, giúp thúc đẩy và tạo điều kiện cho sự phát triển của khách hàng. 

Đó cũng là lý do chúng tôi cập nhật Tax Mapp, giờ đây được gọi là Baker Tilly Mapp, một phần mềm được cải tiến để không chỉ là một phần mềm thuế đơn thuần, mà là một phần mềm tư vấn tổng hợp. 

Trên phần mềm này, ngoài nội dung về thuế cập nhật thường xuyên, còn có các thông tin toàn cầu về kế toán, kiểm toán, thuế và tư vấn với các thông tin chuyên sâu về từng ngành, tin tức về công nghệ thông tin mới nhất, để quý vị luôn cập nhật sự phát triển trên toàn cầu hiện nay và những ảnh hưởng đến ngành nghề kinh doanh của quý vị trong tương lai.

Quý vị có thể tải phần mềm thuế cho cả thiết bị Android và IOS: