facebook

A&C tổ chức lễ ra mắt chi bộ cơ sở, công đoàn cơ sở và chi đoàn thanh niên

A&C tỔ chỨc LỄ ra mẮt Chi bỘ cơ sỞ,
Công đoàn cơ sỞ và Chi đoàn thanh niên


Ngày 01/09/2010 tại Hội trường Lầu 7, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Quận 1 và Chi đoàn thanh niên cơ sở trực thuộc Quận đoàn Quận 1. Trước đó, ngày 30/08/2010 cũng tại Hội trường này, Chi bộ A&C đã tổ chức cuộc họp đầu tiên kể từ khi thành lập Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Quận 1. Trước khi chuyển về sinh hoạt tại Quận I, nơi Công ty đóng trụ sở chính, các Cơ quan Đoàn thể của Công ty tham gia sinh hoạt tại Cơ quan đại diện Bộ Tài chính tại TP.HCM thuộc Quận 3.

img