facebook

Văn phòng và chi nhánh

BAKER TILLY INTERNATIONAL là Tổ chức quốc tế về kế toán, kiểm toán và tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp được thành lập năm 1987, trụ sở chính tại Global Office, Juxon House, 100 St Paul's Churchyard, London, EC4M 8BU, Vương Quốc Anh. Với hệ thống 165 Công ty thành viên tại hơn 141 quốc gia, BAKER TILLY INTERNATIONAL có thể tập hợp đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm (từ hơn 2.729 chủ phần hùn và 28.000 nhân viên tại 745 văn phòng) trong hầu hết mọi lĩnh vực kinh doanh ở hầu hết các thị trường trên thế giới để đáp ứng yêu cầu về dịch vụ của khách hàng.