facebook

Sinh hoạt chuyên môn tháng 11/2019

Kính gửi :        Quý khách hàng

Chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 11 năm 2019 do Công ty A&C tổ chức sẽ được tiếp tục thực hiện theo nội dung như sau:

 Thời gian           :  Từ 8h30 –11h30 Thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 Địa điểm            :  Hội trường Lầu 8 – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&

                               Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Nội dung sinh hoạt:

1. Thông báo và giới thiệu tóm tắt những Thông tin, văn bản pháp luật mới ban hành trong tháng 11 năm 2019.

2. Sinh hoạt chuyên môn: Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Lập và kiểm soát ngân sách

  • Thực trạng việc xây dựng ngân sách ở các Công ty.
  • Những khó khăn trong việc thực hiện ngân sách.
  • Các biện pháp để việc thực hiện ngân sách phát huy chức năng của ngân sách trong việc hỗ trợ Ban giám đốc lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định.
  • Giải đáp vướng mắc.

Người trình bày: Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên, MBA, FCCA – Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Anova

Nhằm tạo điều kiện tổ chức buổi sinh hoạt được chu đáo, đề nghị Quý vị vui lòng email hoặc fax phiếu đăng ký tham dự này đến Chị Nguyễn Thị Kim Thương – Thư ký đào tạo theo thông tin chi tiết sau:

  • Email               : training@a-c.com.vn
  • Điện thoại        : 028 3 5472 972 – Ext: 331 – ĐTDĐ: 0917 139 728
  • Số fax              : 38.3547.2970 hoặc 38.3547.2971.

 Hân hạnh được đón tiếp.             

Tải ấn phẩm