facebook

Chương Trình Sinh Hoạt Chuyên Môn Tháng 7/2020

Kính gửi: Quý Khách hàng

Chương trình Sinh hoạt chuyên môn tháng 7/2020 do Công ty A&C tổ chức sẽ được thực hiện theo nội dung như sau:
Thời gian: 8h30 - 11h30, thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2020
Địa điểm: Hội trường Công ty A&C tại Tp. HCM - Số 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, Tp. HCM


Nội dung chương trình sinh hoạt:
_ Thông báo và giới thiệu tóm tắt những thông tin, văn bản pháp luật quan trọng mới ban hành trong tháng 7 năm 2020.
_ Sinh hoạt chuyên đề: Sự khác biệt giữa doanh thu - chi phí kế toán và doanh thu - chi phí tính thuế - Thuế TNDN hoãn lại.
  • Những quy định chung
  • Sự khác biệt giữa doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế
  • Sự khác biệt giữa chi phí kế toán và chi phí tính thuế
  • Những trường hợp phát sinh thuế TNDN hoãn lại
  • Đối thoại doanh nghiệp
Diễn giả trình bày:
  • Ông Nguyễn Minh Trí, MBA, CPA – Phó TGĐ, phụ trách dịch vụ kiểm toán, A&C.
  • Ông Nguyễn Bảo Anh  – Senior Manager phụ trách dịch vụ thuế và tư vấn, A&C
Nhằm tạo điều kiện tổ chức buổi sinh hoạt được chu đáo, Quý vị vui lòng gửi phiếu đăng ký tham dự đính kèm đến Ms. Kim Thương - Thư ký đào tạo - Email: thuong.ntk@a-c.com.vn - Điện thoại: 028 35.472.972, Ext 331 - Di động: 0917 139 728.

Thông tin chi tiết về kế hoạch tổ chức chương trình Sinh hoạt chuyên môn từ tháng 7 - 12/2020, Quý vị vui lòng xem tại thông tin bên dưới:

THÔNG BÁO SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 7/2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỪ THÁNG 7 - 12/2020

Hân hạnh được đón tiếp.
Tải ấn phẩm