facebook

Sinh hoạt chuyên môn tháng 02/2019

Kính thưa Quý khách hàng và các đối tác,

 

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C gửi lời cám ơn chân thành đến các khách hàng và các đối tác của A & C đã hợp tác và đồng hành với chúng tôi trong thời gian qua.

Chúng tôi thông báo đến Qúy vị Nội dung Sinh hoạt chuyên môn tháng  02/2019  như sau:

Nội dung sinh hoạt: Thông báo và giới thiệu tóm tắt những Thông tin, văn bản pháp luật mới ban hành trong tháng 01 và 02 năm 2019.

Sinh hoạt chuyên đề: Các vấn đề lưu ý về công tác kế toán và thuế (phần 2) liên quan đến:

Ø  LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH  CHO NĂM TC KẾT THÚC 31/12/2018 VÀ

Ø  BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2018

ü  Các nội dung xử lý về kế toán và thuế bao gồm:

-          Các lưu ý về điều chỉnh thuế GTGT đối với doanh thu chịu thuế và không chịu thuế;

-          Các vấn đề về hạch toán kế toán và tính thuế đối với chi phí trích trước; các khoản lập dự phòng; chi phí lương, thu nhập và chi phí phúc lợi của người lao động; đánh giá chênh lệch tỷ giá; khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC và chi phí trả trước;

-          Các lưu ý về đăng ký chương trình khuyến mại, thực hiện chiết khấu;

-          Các vấn đề về hàng tồn kho: định mức sản xuất, hủy hàng, chênh lệch thừa thiếu khi  kiểm kê, dự phòng khi hết hạn sử dụng;

-          Chi phí lãi vay được trừ theo quy định về thuế TNDN và chuyển giá;

-          Các lưu ý khi áp dụng ưu đãi thuế về hồ sơ dự án đầu tư, ưu đãi theo ngành nghề và xác định thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN;

-          Các lưu ý khi quyết toán thuế TNCN và tính nộp thuế Nhà thầu nước ngoài;

ü  Hồ sơ xác định giá thị trường và các lưu ý khi thanh tra giá chuyển nhưởng theo hướng dẫn của Nghị định 20 và Thông tư 41.

ü  Đối thoại trao đổi với doanh nghiệp.

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thành – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tư vấn và đào tạo - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Thời gian       : Từ 8h30 –11h30  Thứ Sáu, ngày 01  tháng 03 năm 2019.

Địa điểm        : Hội trường Lầu 8 – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Để đăng ký tham dự, Quý vị liên hệ với Chị Thương  theo thông tin trong file đính kèm.

 

Xin cám ơn và Trân trọng kính chào.