facebook

Ấn tượng bức tranh kinh tế quý 3/2018 qua các con số

Bức tranh kinh tế quý 3/2018 có gam màu sáng với GDP ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011 trở về đây...

Ấn tượng bức tranh kinh tế quý 3/2018 qua các con số - Ảnh 1.

Ấn tượng bức tranh kinh tế quý 3/2018 qua các con số - Ảnh 2.

Ấn tượng bức tranh kinh tế quý 3/2018 qua các con số - Ảnh 3.

Ấn tượng bức tranh kinh tế quý 3/2018 qua các con số - Ảnh 4.

Ấn tượng bức tranh kinh tế quý 3/2018 qua các con số - Ảnh 5.

Ấn tượng bức tranh kinh tế quý 3/2018 qua các con số - Ảnh 6.

Ấn tượng bức tranh kinh tế quý 3/2018 qua các con số - Ảnh 7.

Ấn tượng bức tranh kinh tế quý 3/2018 qua các con số - Ảnh 8.

Ấn tượng bức tranh kinh tế quý 3/2018 qua các con số - Ảnh 9.

Ấn tượng bức tranh kinh tế quý 3/2018 qua các con số - Ảnh 10.

Ấn tượng bức tranh kinh tế quý 3/2018 qua các con số - Ảnh 11.

Ấn tượng bức tranh kinh tế quý 3/2018 qua các con số - Ảnh 12.

Ấn tượng bức tranh kinh tế quý 3/2018 qua các con số - Ảnh 13.