facebook

Bộ Tài chính: “Đánh thuế tài sản góp phần giảm giá nhà, đất” (!)

 

 

Theo diễn giải của Bộ Tài chính, Luật Thuế tài sản sẽ có tác động trực tiếp trong ngắn hạn là việc đánh thuế đối với tài sản, đặc biệt là mở rộng đối tượng chịu thuế là nhà ở sẽ góp phần điều chỉnh hành vi đầu cơ nhà, đất, từ đó góp phần giảm giá nhà, đất.
 

Luật Thuế tài sản sẽ góp phần đưa giá nhà về mức đáp ứng đúng nhu cầu và khả năng thanh toán thực tế của người dân?

 

Luật Thuế tài sản sẽ góp phần đưa giá nhà về mức đáp ứng đúng nhu cầu và khả năng thanh toán thực tế của người dân?

Sau buổi họp báo gây xôn xao dư luận cách đây 5 hôm, chiều 17/4, Bộ Tài chính vừa tiếp tục công bố chi tiết góp ý dự thảo xin ý kiến hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản, trong đó có báo cáo đánh giá tác động dự án đến thị trường bất động sản.

Theo đó, Bộ Tài chính đánh giá, Luật Thuế tài sản sẽ có tác động trực tiếp trong ngắn hạn là việc đánh thuế đối với tài sản, đặc biệt là mở rộng đối tượng chịu thuế là nhà ở sẽ góp phần điều chỉnh hành vi đầu cơ nhà, đất, từ đó góp phần giảm giá nhà, đất, đáp ứng đúng nhu cầu và khả năng thanh toán thực tế của người dân.

"Có thể khẳng định rằng, thuế không phải là công cụ duy nhất ngăn chặn các hoạt động đầu cơ về nhà đất nhưng thuế là một công cụ tài chính hữu hiệu góp phần hạn chế hành vi đầu cơ của các nhà đầu tư", Bộ Tài chính cho biết.

Về dài hạn, theo Bộ Tài chính, chính sách này sẽ mang đến "rất nhiều lợi ích" cho nền kinh tế, góp phần điều chỉnh hành vi đầu cơ, tích trữ bất động sản, phản ánh thật cung - cầu về nhà đất trên thị trường, góp phần giúp thị trường bất động sản minh bạch và phát triển lành mạnh, bền vững, khuyến khích nguồn tiền đầu tư vào bất động sản chuyển sang thành nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, tạo động lực phát triển kinh tế.

Đánh thuế nhà cũng được coi là công cụ để điều chỉnh phân bố dân cư trong quá trình đô thị hóa.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo cho rằng, Luật Thuế tài sản ra đời nhằm phù hợp với thực tế tại Việt Nam là những người sở hữu nhiều nhà, đất là những người có tiềm lực về tài chính, giải pháp có quy định mức thuế suất cao hơn đối với đất sử dụng không đúng mục đích; đất và nhà ở không đưa vào sử dụng để khuyến khích hơn nữa việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nhà, đất. Quy định nêu trên cũng phù hợp với thông lệ quốc tế, được nhiều nước trên thế giới áp dụng và thành công.

Đồng thời khẳng định, giải pháp này không ảnh hưởng đến quyền sở hữu nhà ở của người dân do việc đánh thuế đối với nhà ở có tính đến mức độ điều tiết, khả năng nộp thuế của người dân, chỉ điều tiết đối với nhà ở có giá trị lớn, trên ngưỡng không chịu thuế.

"Tại dự thảo Luật thuế tài sản cũng đề xuất quy định các trường hợp miễn, giảm thuế tài sản nhằm thực hiện các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với các đối tượng ưu đãi hoặc lĩnh vực khuyến khích đầu tư như: Miễn thuế đối với nhà ở của hộ nghèo, của thương binh, con liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng, nhà ở xã hội,...", báo cáo cho biết.

Đối với tác động đến ngân sách nhà nước, theo tính toán của Bộ Tài chính, với mức thuế suất 0,3%, số tiền thuế thu được vào khoảng 22.700 tỷ đồng (nếu áp dụng ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 1 tỷ đồng) hoặc khoảng 23.300 (nếu áp dụng ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 700 triệu đồng).

Với mức thuế suất 0,4%, dự kiến số tiền thuế thu được là 30.300 tỷ đồng (nếu áp dụng ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 1 tỷ đồng) hoặc khoảng 31.000 (nếu áp dụng ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 700 triệu đồng).

Dù vậy, cơ quan này cũng thừa nhận một số tác động tiêu cực. Cụ thể, việc đánh thuế trên toàn bộ giá trị đất ở với mức thuế suất cao và đánh thuế đối với nhà ở sẽ có tác động đến người dân, đặc biệt là đối với những người có quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, nhà ở có giá trị lớn nhưng không có thu nhập để đóng thuế.

"Để giải quyết vấn đề này, tại Điều 10 dự thảo Luật đã quy định cho phép chậm nộp tiền thuế như sau: Trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp thuế thì được chậm nộp tiền thuế và không tính phạt chậm nộp trong thời gian chậm nộp thuế. Người nộp thuế phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản", Bộ Tài chính cho hay.

Phương Dung

Nguồn: dantri.com.vn