facebook

Không ép NLĐ dùng lương để mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp

Quốc hội khóa XIV vừa chính thức thông qua Bộ Luật Lao động 2019, thay thế cho Bộ Luật Lao động 2012 hiện nay.

Trong đó, rất nhiều quy định mới liên quan đến lương, thưởng của người lao động (NLĐ) được đề cập đến trong Bộ luật này.

1 - NLĐ được ủy quyền cho người khác nhận lương

Tại điều 94 về nguyên tắc trả lương đã bổ sung quy định: “Trường hợp NLĐ không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) có thể trả lương cho người được NLĐ ủy quyền hợp pháp”. Trước đó nội dung này không được quy định tại Bộ Luật Lao động 2012. Việc cho phép NLĐ ủy quyền cho người khác nhận lương được cho là hợp lý, nhất là trong trường hợp NLĐ bị ốm đau, tai nạn không thể trực tiếp nhận lương…

2 - Cấm ép NLĐ dùng lương để mua hàng hóa, dịch vụ của công ty

Đây cũng là một quy định mới được nêu tại điều 94 của Bộ Luật Lao động 2019. Theo đó: Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của NLĐ; Không được ép buộc NLĐ chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của NSDLĐ hoặc của đơn vị khác mà NSDLĐ chỉ định.

 Không ép NLĐ dùng lương để mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp  - Ảnh 1.

Tại khoản 2, điều 96, Bộ luật mới bắt buộc người sử dụng lao động phải trả các phí liên quan đến mở và chuyển lương

3 - Khi trả lương phải gửi bảng kê cho NLĐ

Bộ Luật Lao động mới yêu cầu mỗi lần trả lương, NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương NLĐ, trong đó ghi rõ: Tiền lương; Tiền lương làm thêm giờ; Tiền lương làm việc vào ban đêm; Nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)… Quy định mới này nhằm bảo đảm tính minh bạch khi trả lương cho NLĐ, nhưng đồng thời thêm một phần việc cho bộ phận Nhân sự - Kế toán của doanh nghiệp khi đến mỗi kỳ trả lương.

Cũng liên quan đến vấn đề trả lương, Bộ luật này cũng bổ sung quy định trường hợp NLĐ là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể trả lương bằng ngoại tệ.

4 - Trả lương qua ngân hàng, công ty phải trả phí mở tài khoản

Nếu như trước đây, Bộ Luật Lao động 2012 quy định khi trả lương qua tài khoản, NSDLĐ và NLĐ thỏa thuận về các loại phí liên quan đến việc mở và duy trì tài khoản (khoản 2, điều 94).

Thì nay, tại khoản 2, điều 96, Bộ luật mới bắt buộc NSDLĐ phải trả các phí liên quan đến mở và chuyển lương.

5 - Có thể thưởng cho NLĐ bằng hiện vật hoặc hình thức khác

Tại điều 104, Bộ luật mới quy định về "Thưởng" thay vì "Tiền thưởng" như Bộ luật cũ. Theo đó, thưởng có thể là tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà NSDLĐ thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Như vậy, Bộ luật mới đã mở rộng khái niệm "thưởng", không chỉ bằng tiền mà bằng tài sản, hiện vật, các hình thức khác như chuyến du lịch, phiếu mua hàng… Điều này là phù hợp với thực tế tại các doanh nghiệp hiện nay.

Đây là 5 quy định mới về lương, thưởng tại Bộ Luật Lao động 2019.

Theo H.Lê

Người lao động