facebook

Đề xuất tăng thuế GTGT: Bộ Tài chính lùi một bước

 

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ.

Các luật thuế được sửa đổi bao gồm Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT); thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế thu nhập cá nhân; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế tài nguyên và thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Đáng lưu ý là đối với Luật Thuế GTGT, cơ quan soạn thảo đã "lùi một bước" về mức thuế suất, điều chỉnh so với dự thảo đưa ra lấy ý kiến lần đầu tiên vào tháng 8-2017. Cụ thể, ở dự thảo đầu tiên, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế suất thuế GTGT theo 2 phương án. Phương án 1, tăng từ 10% lên 12% từ ngày 1-1-2019. Phương án 2, tăng theo lộ trình lên 12% từ ngày 1-1-2019 và lên 14% từ ngày 1-1-2021. Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị cân nhắc phương án 1.

Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã tiếp thu và sửa đổi. "Do thuế GTGT là sắc thuế tiêu dùng và đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam nên việc điều chỉnh thuế suất có thể tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) và tác động đến tiêu dùng của người dân. Vì vậy, để giảm tác động đến sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, Bộ Tài chính xin tiếp thu và đề xuất lộ trình tăng thuế suất thuế GTGT như sau: từ ngày 1-1-2019 tăng từ mức thuế suất hiện hành là 10% lên 11%; từ ngày 1-1-2020 tăng từ mức 11% lên 12%" - Bộ Tài chính giải thích.

Đáng lưu ý, Bộ Tài chính cũng bỏ đề xuất đánh thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sang tên sổ đỏ). Trước đó, cơ quan này đề xuất đánh thuế 10% đối với các trường hợp sang tên sổ đỏ thay vì không đánh thuế như hiện hành vì cho rằng Luật Thuế GTGT hiện hành đã phát sinh nhiều vướng mắc về các đối tượng không chịu thuế GTGT, trong đó có chuyển quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho DN và công tác quản lý thuế. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối do lo ngại sẽ gây ra thuế chồng thuế, làm tăng giá bất động sản, ảnh hưởng tới người mua và DN trong ngành bất động sản. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến đóng góp và đưa nội dung này ra khỏi dự thảo luật gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Bộ Tài chính đánh giá việc tăng thuế suất thuế GTGT sẽ làm tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 1% GDP vào năm 2019. Về tác động đối với tăng trưởng kinh tế, xét tổng thể, GDP giảm nhẹ tại thời điểm điều chỉnh thuế suất (0,54% so với GDP ở dự báo cơ sở năm 2019 và dưới 0,5% trong những năm sau đó) nhưng sẽ tăng dần.

Theo Tô Hà

Nguồn: cafef.vn