facebook

Ước tính, người ta sử dụng Bitcoin để giao dịch hàng ngày khoảng gần 300 triệu USD. Nó chẳng là gì so với 17 tỷ USD giao dịch qua Visa. Dường như số lượng cửa hàng chấp nhận sử dụng Bitcoin để thanh toán ngày càng ít đi. “Nếu không ai chấp nhận Bitcoin l

Năm 2017 có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới, vuợt qua kỷ lục cao chưa từng có năm 2016 đạt được là 110.100 doanh nghiệp.

 

Cục quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, trong năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 153.307 doanh nghiệp.

Trong đó có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới và 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Như vậy, số doanh nghiệp đăng ký thành lập năm 2017 đã vượt qua kỷ lục cao chưa từng có năm 2016 đạt được là 110.100 doanh nghiệp.

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong năm 2017 là 3.165.233 tỷ đồng, bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 1.295.911 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.869.322 tỷ đồng với 35.276 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2011 - 2017.

Nếu tính riêng trong tháng 12/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.814 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 164.092 tỷ đồng, giảm 1,0% về số doanh nghiệp và tăng 49,3% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 12 đạt 15,2 tỷ đồng, tăng 50,8% so với tháng trước. 

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 12 trên cả nước là 1.245 doanh nghiệp, giảm 7,0% so với tháng 11/2017.

 

So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12 so với tháng trước.

Về lĩnh vực hoạt động, Cục quản lý đăng ký kinh doanh cho biết so với năm ngoái, nhiều ngành nghề có xu hướng giảm đi ở một số khía cảnh. Cụ thể như ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành khai khoáng giảm ở số lao động đăng ký.

Trong khi đó ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm về số vốn đăng ký và số lao động đăng ký; ngành vận tải kho bãi giảm cả về số lượng doanh nghiệp, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký.

Cụ thể về số doanh nghiệp đăng ký, Cục quản lý đăng ký kinh doanh cho biết trong năm 2017 lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 45.411 doanh nghiệp, chiếm 35,8%;

Công nghiệp chế biến, chế tạo có 16.191 doanh nghiệp, chiếm 12,8%; xây dựng có 16.035 doanh nghiệp, chiếm 12,6%; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 9.392 doanh nghiệp, chiếm 7,4%...

Qua xem xét về số lượng và tốc độ gia tăng doanh nghiệp cho thấy, ngành bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất so với cả nước nhưng xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề so với cùng kỳ năm 2016 thì ngành kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 62,0%.

Về số vốn đăng ký, trong năm 2017 so với cùng kỳ năm trước thì ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 388.376 tỷ đồng, chiếm 30,0%; tiếp đến là bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 198.042 tỷ đồng, chiếm 15,3%; Xây dựng có 190.823 tỷ đồng, chiếm 14,7%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 144.726 tỷ đồng, chiếm 11,2%...

 

Theo N.M

Nguồn: BizLive

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1406
» Please turn on QUERY_ERROR to view the error detail messages.
» Please turn on QUERY_DEBUG to view the query.