facebook

Khen thưởng Kiểm toán viên thi đạt chứng chỉ Kiểm toán viên Việt Nam

KHEN THƯỞNG CÁC KIỂM TOÁN VIÊN

THI ĐẠT CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN VIỆT NAM

 Sáng ngày 06/4/2015 tại Trụ sở Văn phòng Công ty tại TP.HCM, trong buổi lễ chào cờ thường kỳ đầu tháng, Tổng Giám đốc Công ty A&C đã khen thưởng các Kiểm toán viên đã thi đạt Kiểm toán viên Việt Nam và chứng chỉ Kế toán viên hành nghề của kỳ thi được tổ chức năm 2014, theo danh sách sau:

 

Chứng chỉ Kiểm toán viên Việt Nam:

 

Văn phòng Công ty

 

1.          Ông Lê Minh Đoàn

KTV Phòng KT1

2.          Bà Nguyễn Bùi Minh Trang

KTV Phòng KT2

3.          Bà Trần Bảo Thanh

KTV Phòng KT2

4.          Bà Đỗ Thị Thảo

KTV Phòng KT2

5.          Bà Hồ Thị Kim Phi

KTV Phòng KT2

 6.          Ông Nguyễn Văn Quang

KTV Phòng KT3

7.          Bà Trần Huỳnh Thanh Trúc

KTV Phòng KT3

8.          Bà Nguyễn Thị Phương Thảo       

KTV Phòng KT3

9.          Bà Thạch Thị Thanh Xuân          

KTV Phòng KT6

10.         Đoàn Thị Cẩm Ngân

KTV Phòng KTĐTXDCB

 

 

Chi nhánh Hà Nội

 

11.         Ông Ngô Văn Định

KTV BP.Tư vấn

12.         Bà Nguyễn Thị Hồng Yến

KTV BP.Tư vấn

 

 

Chi nhánh Nha Trang

 

13.       Bà Lê Thanh Vân

KTV Phòng KTBCTC

14.       Bà Trần Thị Cẩm Vân

KTV Phòng KTBCTC

 

 

Chi nhánh Cần Thơ

 

15.        Ông Lê Đức Tân

KTV Phòng KTBCTC

16.        Ông Nguyễn Hữu Nghi        

KTV Phòng KTBCTC

17.        Bà Nguyễn Thị Diệu Mai   

KTV Phòng KTBCTC

18.        Bà Nguyễn Tống Trúc Phương

KTV Phòng KTBCTC

19.        Bà Nguyễn Trần Hằng Phương

KTV Phòng KTBCTC

20.        Ông Nguyễn Thanh Nhân

KTV Phòng KTBCTC

 

Với kết quả này, Đội ngũ Kiểm toán viên của Công ty đạt Chứng chỉ Kiểm Kiểm toán viên Úc là 03 người và Chứng chỉ Kiểm Kiểm toán viên Việt Nam là 94 người.

 

 

*************************************