facebook

Khen thưởng Kiểm toán viên thi đạt chứng chỉ Kiểm toán viên Úc và Việt Nam

 

KHEN THƯỞNG CÁC KIỂM TOÁN VIÊN  

THI ĐẠT CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN ÚC & KIỂM TOÁN VIÊN VIỆT NAM

 

Sáng ngày 07/07/2014 tại Trụ sở Văn phòng Công ty tại TP.HCM, trong buổi lễ chào cờ thường kỳ đầu tháng, Tổng Giám đốc Công ty A&C và Giám đốc Công ty Đồng Khởi đã khen thưởng các Kiểm toán viên đã thi đạt Chứng chỉ Kiểm toán viên Úc, Kiểm toán viên Việt Nam và chứng chỉ Kế toán viên hành nghề của kỳ thi được tổ chức năm 2014, theo danh sách sau:

 

Chứng chỉ Kiểm toán viên Úc:

 

Văn phòng Công ty

 

1.                  Bà Đỗ Thị Mai Loan

Trưởng Phòng KT1

2.                  Ông Phan Vũ Công Bá

Trưởng Phòng KT4

 

Chứng chỉ Kiểm toán viên Việt Nam:

 

Văn phòng Công ty

 

1.                  Bà Nguyễn Ngọc Ái Mỹ

KTV Phòng KT3

2.                  Bà Nguyễn Thị Kim Phượng

KTV Phòng KT6

3.                  Bà Huỳnh Ngọc Diễm

KTV Phòng KT1

4.                  Bà Đinh Thị Ngọc Thảo

KTV Phòng KT1

5.                  Bà Phan Thị Thu Thủy

KTV Phòng KT2

6.                  Bà Đỗ Thị An Bình

KTV Phòng KT4

7.                  Bà Mai Xuân Phương

KTV Phòng KT4

 

 

Chi nhánh Hà Nội

 

8.               Ông Nguyễn Minh Khôi

KTV Phòng KTBCTC

9.               Bà Tạ Thị Thu Vân

KTV Phòng KTBCTC

 

 

Chi nhánh Nha Trang

 

10.             Bà Nguyễn Thị Minh Hà

KTV Phòng KT1

11.             Bà Trần Nhật Khuyên

KTV Phòng KT2

 

 

Chứng chỉ Kế toán viên hành nghề:

Công ty Đồng Khởi

 

1.             Bà Phan Thị Hồng Kiều

 

     

    Ông Nguyễn Chí Dũng (Phó Tổng Giám đốc Công ty) trao tặng khen thưởng

 
Với kết quả này, Đội ngũ Kiểm toán viên của Công ty đạt Chứng chỉ Kiểm toán viên Úc là 03 người và Kiểm toán viên Việt Nam là 79 người.

 

 

*******************