facebook

VACPA vinh danh và trao tặng Giấy khen cho Hội viên tập thể và Hội viên cá nhân của Công ty A&C

VACPA vinh danh và trao tặng

   Giấy khen cho Hội viên tập thể và Hội viên cá nhân của Công ty A&C

 

Trong 02 ngày, ngày 23/05/2014 tại Hà Nội, và tại TP.HCM ngày 29/05/2014, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức “Lễ trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính, Tập thể Lao động xuất sắc cho VACPA và khen thưởng các Hội viên VACPA năm 2013”.  

 

 

 Ông Nguyễn Chí Dũng (đứng thứ 2 từ trái qua) nhận bằng khen

 

 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được trao tặng giấy khen Hội viên Tập thể và 16 thành viên được trao tặng Giấy khen vì đã đóng góp hiệu quả cho sự lớn mạnh của VACPA và Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam, bao gồm:

 

1.

Ông Nguyễn Chí Dũng

Phó Tổng Giám đốc

2.

Ông Nguyễn Hoàng Đức

Phó Tổng Giám đốc 

Kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

3.

Bà Đỗ Thị Mai Loan

Trưởng phòng Kiểm toán 1 - VP Công ty

4.

Ông Hồ Văn Tùng

Trưởng phòng Kiểm toán 5 - VP Công ty

5.

Ông Nguyễn Ngọc Thành

Trưởng phòng Kiểm toán 6 - VP Công ty

6.

Ông Phan Như Phong

Trưởng phòng  Kiểm toán XDCB 1 – VP Công ty

7.

Ông Lê Hữu Phúc

Trưởng phòng  Kiểm toán XDCB 2 – VP Công ty

8.

Ông Nguyễn Văn Sâm

Trưởng phòng  Kiểm toán XDCB - CN Hà Nội

9.

Ông Phạm Quang Huy

Trưởng phòng  Kiểm toán 2  - CN Hà Nội

10.

Ông Lê Văn Khoa

Trưởng phòng  Kiểm toán 3  - CN Hà Nội

11.

Ông Trần Kim Anh

Trưởng Bộ phận Tư vấn  - CN Hà Nội

12.

Bà Nguyễn Thị Phước Tiên

Phó phòng Kiểm toán 1 -  VP Công ty

13.

Bà Lê Thị Ánh Nguyệt

Kiểm toán viên  -  VP Công ty

14.

Ông Hoàng Thái Vượng

Kiểm toán viên  -  VP Công ty

15.

Bà Nguyễn Phước Hồng Hạnh

Kiểm toán viên  -  VP Công ty

16.

Ông Lương Anh Vũ

Kiểm toán viên  -  VP Công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ông Nguyễn Ngọc Thành (đứng giữa) nhận bằng khen

 

 

Trong thời gian qua, với những nỗ lực không ngừng, Công ty A&C tự hào là Tập thể với nhiều thành viên được đón nhận khen thưởng của Hội VACPA trong các năm liên tục.

 

 

    

********************