facebook

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C nhận Chỉ số tín nhiệm “Thương hiệu uy tín - Trusted Brand Index” năm 2015

Ngày 19/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổ chức đánh giá và chứng nhận quốc tế InterConformity (Cộng hòa Liên bang Đức, châu Âu) tổ chức công bố và trao Chỉ số tín nhiệm “Thương hiệu uy tín -  Trusted Brand Index” (TBI) năm 2015 cho các doanh nghiệp Việt Nam.

 

Sau quá trình khảo sát, Ban Tổ chức đã  trao Chứng nhận Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã đạt chỉ số tín nhiệm TBI năm 2015.

 

 


Theo báo cáo Chỉ số tín nhiệm “Thương hiệu uy tín - Trusted Brand Index 2015(TBI)”, có 149 doanh nghiệp thành viên xuất sắc áp dụng quy trình phù hợp với yêu cầu của hệ thống phát triển thương hiệu (Trusted Brand 2015) và 37 doanh nghiệp thành viên xuất sắc áp dụng quy trình phù hợp với yêu cầu của hệ thống phát triển bền vững (Sustainable Development Business 2015).