facebook

A&C được cấp bằng chứng nhận top 10 doanh nghiệp tín nhiệm và ông Võ Hùng Tiến được cấp chứng chỉ nhà quản lý chuyên nghiệp

 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C ĐƯỢC CẤP BẰNG CHỨNG NHẬN
TOP 10 DOANH NGHIỆP TÍN NHIỆM NHẤT VIỆT NAM CÙNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ NĂM 2015

VÀ ÔNG VÕ HÙNG TIẾN, CHỦ TỊCH HĐTV - TỔNG GIÁM ĐỐC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ
NHÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP ĐƯỢC THẨM ĐỊNH

Ngày 28 tháng 01 năm 2016, Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trao quyết định số: 14/2016/QĐ-CRC ngày 28/01/2016 v/v: cấp chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp năm 2015 cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp cũng trao Chứng chỉ Nhà Quản lý chuyên nghiệp thẩm định cho Ông Võ Hùng Tiến, Chủ tịch HĐTV - Tổng giám đốc Công ty ,được Hội đồng đánh giá là Nhà Quản lý đã đóng góp năng lực rất hiệu quả, trong hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng thời, Công ty cũng được trao Bằng chứng nhận Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành kinh tế năm 2015.

 

thanh_tich

thanh_tich 

 

thanh_tich

 

thanh_tich

 

Đây là bằng chứng nhận được Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp  cấp cho các doanh nghiệp và Tổng giám đốc sau khi  thẩm định dựa trên các hồ sơ và tài liệu được cung cấp trong và ngoài doanh nghiệp, là những doanh nghiệp và nhà quản lý được xác định phát triển tốt, có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường, có uy tín cao trong xã hội , góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc dân phát triển, tồn tại phát triển bền vững.