facebook

Chi bộ vinh dự được nhận giấy khen Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của năm 2016

Nhân dịp tổng kết sinh hoạt Đảng năm 2016 tại Quận ủy Tân Bình, Chi bộ vinh dự được nhận giấy khen Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của năm 2016