facebook zalo

Đào tạo

Với xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay, yêu cầu am hiểu về kiến thức và khả năng áp dụng vào thực tiễn công việc là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Do đó, việc nâng cao trình độ và kỹ năng làm việc cho nhân viên luôn được Ban Giám đốc các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Từ đó, Ban lãnh đạo A&C với năng lực chuyên môn vững chắc, kinh nghiệm công tác lâu năm trong nhiều lĩnh vực kết hợp với các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn với sứ mệnh tạo ra các khóa học chất lượng, mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và học viên một cách hiệu quả nhất.